Meninger

- Vi blander ikke snørr og bart!

Meninger

På vegne av SU ved Frøya ungdomsskole, har jeg behov for å komme med en forklaring vedrørende høringsuttalelsen fra SU angående budsjettprosessen i Frøya kommune, etter at jeg lest innlegget fra Ola Grønskag.

Vi har aldri satt Krakow turen opp mot andre ting. Det vi har presisert er at ved hjelp av dugnad, har alle kull greid og samlet inn nok penger til å få dra på en tur alle ser på som svært viktig for elevene våre.

Dette er en tur det er bestemt og stor enighet rundt skal realiseres for 10 trinn hvert år. SU mener derimot at det er stor læring i dugnader for å samle inn penger til noe vi ønsker oss, dette er lærdom elevene også bør ta del i, og det blir for enkelt at alt skal bli sponset uten at vi må bidra selv.


 

Når SU mener penger avsatt til Krakowtur i budsjett bør prioriteres til andre ting, så er dette grundig diskutert i SU, og noe alle var enige i, inkludert elevrådet. «Nye» Frøya ungdomsskole mangler utsmykning, den framstår som svært «hvit» til å være en skole. På skolen skal elevene bli inspirert, og bør få inn mer farger i hverdagen sin, trivsel er viktig for å mestre skoledagen. Kantinen bør utrustes for at det skal være mulig å kunne servere et varmt måltid innimellom, da det satses på skolemat i kommunen.


 

Når det kommer til undervisningsmateriell, er det ikke en løgn å si at her mangler skolene penger til å kunne ha et fullverdig undervisningsopplegg i estetiske fag. Skolen har forøvrig ikke midler til å gjennomføre juleverksted, da er vi på feil kurs, og vi mener det bør tas grep. Derfor er det viktig for SU at 100.000,- blir omprioritert i budsjett til andre sårt trengte ting. Tur til Krakow blir det!

Tone Småge Måsøval

Leder SU