Meninger

- Et mindre vulgært uttrykk en ” å blande snørr og bart”, er det ”å stokke kortene”

Meninger

Mitt innlegg angående SU sin holdning til Krakow-tur, bygger på dette sitatet, publisert i en artikkel i HF 6.12. Der står det, sitat:

”Samarbeidsutvalget ved skolen har drøftet forslaget til kommunebudsjett, og i sin uttalelse sier de seg uenige i prioriteringen av 100.000 til skoletur.

Skolens samarbeidsutvalg ønsker i stedet at det brukes 100.000 kroner til andre formål "som for eksempel oppgradering av kantina".

Videre nevnes det som ønskelig med utsmykning av skolen, og økte rammer til undervisningsmateriell.”

Dette er bakgrunnen for min reaksjon som ble publisert i HF mandag.


 

Skal man feste lit til at SU har uttrykt dette, vil jeg hevde at min reaksjon er forståelig. Dersom dette ikke gjenspeiler SU sin holdning, er det jo desto gledeligere.

Et mindre vulgært uttrykk en ” å blande snørr og bart”, er det ”å stokke kortene”

Det mener jeg SU gjør ved å sette oppjustering av kantine, utsmykking og mangel på læremidler opp mot Krakow-tur. (Igjen tar jeg det forbeholdet at artikkelen i HF 6.12 gjengir SU sitt syn korrekt).


 

All undervisning i norsk skole skal være gratis. Definerer man det som skjer på turen til Krakow som undervisning, følger det av det at skoleeier skal bære kostnadene. Da Krakow-turene startet på 90-tallet, ble turen finansiert over skolebudsjettet. Frøya kommune har vært en foregangskommune når det gjelder å vektlegge denne undervisningen.


 

Man kan godt si at dugnadsånd er positivt, men signaler fra både foreldre og elever tyder på at man begynner å gå lei. Foreslått bevilgning på 100 000, kan våre med å minske byrden for foreldre og elever.

Dersom det er slik at skolen mangler undervisningsmateriell, ja da må det være skoleledelsen som må se til at skoleeier bevilger penger til dette, uavhengig av kostnader til et undervisningsopplegg for elever i 10. klasse. Ellers vil jeg si at utsmykking av en skole, er et ”drømmeprosjekt” for faget Kunst og håndverk. Dette er gjort før på en rekke skoler, med stort hell.


Ola Grønskag