Meninger

- Jeg kan forsikre både konserndirektør og eksordfører: dette er ikke noe som "går over"

Meninger

"VINDKRAFT-STRIDEN PÅ FRØYA

– Statsråden sviktet i Frøya-konflikten" i TU.no, er tidligere Frøya-ordfører og konsernsjefen i Trønder-Energi samstemte om at sentrale politikere har skylda for at Frøya-saken ble en støyende sak. Tidligere ordfører savnet støtte når folket reagerte, og konsernsjefen savnet støtte fra de som hadde gitt ham bestillingen. Tidligere har han fastholdt at han hadde et samfunnsoppdrag, men klok av motgang har han altså nedtonet sin misjon for klimaet, og bruker forretningsspråk - bestilling.

Tidligere har pressen sluppet et intervju med tidligere Frøya-ordfører der hun forteller om de mange angrepene hun har vært utsatt for i 2019. Trønder-Energis juletilstelning ser altså ut til å fungere som klagemur for EN part i konflikten, og med rikelig tilgang til stort presseoppbud. Jeg tillater meg å komme med noen korrigeringer.

SLIK KAN MAN OGSÅ SE DET!


Da er tiden kommet til "refleksjon" over hva som gikk galt på Frøya. Partene snakker sammen, som de har gjort så alt for mange ganger tidligere også. Nå er det ikke kroner det gjelder, nå er det skyld som skal fordeles.

Tidligere ordfører er klar i sin dom: Statsråden og de sentrale politikerne må ta skylden.

Hun peker på at "alt går likar no", til tross for at hun ikke har snakket med "de få" som enda er igjen i Nessadalen, og later til å mene at det skal roe seg. Da har eksordføreren ikke sett seg rundt. Landet koker Berit Flåmo.

Det som også er klart for alle som sto i kampen, er dette: Kommuneledelsen jobbet ikke med motstanden på 78.8% for å stanse utbygginga. Kommuneledelsen åpna til og med muligheten for at TE kunne klage saken inn for fylkesmannen, og det gjorde de med en manøver som mangler politisk behandling - og etter at kommuneledelsen hadde forsøkt å torpedere alle vedtak som virkelig kunne ha avgjort saken! At eksordfører opptrer på Trønder-Energis juleball for å bedyre sin uskyld er merkelig.

Det er også merkelig at Flåmo benytter en slik anledning til å beskrive motstandernes oppførsel. Både tilhengere og motstandere har mottatt mange stygge meldinger det siste året. Vi har alle en liste som er lenger enn lang over personangrep, men det eksordfører gjør er å sverte en hel gruppe, nettopp samme framgangsmåte som Trønder-Energi har benyttet hele tiden, godt hjulpet av Søbstad og politiet.

Med å klage på motstanderne i denne settingen, oppnådde hun å få god mediedekning. Hun rullet over TV2 - skjermen et helt døgn, mens motstanderne ikke ble bedt om kommentar!

Konserndirektøren på sin side har nedtonet sin rolle fra å ville redde verden "PÅ vår vakt", til å innrømme at han har mottatt en BESTILLING. Dette ble han gjort oppmerksom på under Klimatoppmøtet i Trondheim, tidligere i år, av sin motstander!

På den måten forenes konserndirektør og eksordfører i en felles "front" mot sentralmakta!

Men han lyver!

Dette selskapet har øvd press på Fylkesmann, NVE, OED, KMD, Politi, kommune - og alt hva tenkes kan for å trumfe igjennom sin vilje. Da slaget var tapt for dem den 7. april, og dispensasjonstida var utløpt, fortsatte TE på verste bøllevis å true til seg en "seier" ved hjelp av Fylkesmann, Kommunal- og moderniseringsminister. OED-minister, SWM og den tyske ambassade. Der er TE's "samfunnsoppdrag, og dette samfunnoppdraget må granskes. NVE må settes under lupen. Hele saken skal belyses.

Nå ser konserndirektøren øst-over. Nå skal TE frelse Sverige. Tro meg direktør: der vil du også møte motstand. Ja, du har mottatt en bestilling fra staten, en stat som har frasagt seg samfunnsansvaret, og som, i velkjent nyliberalistisk ånd, har solgt samfunnsansvar, folk og landskap til kremmere. Du har ansatt personer for å ta seg av samfunnsansvaret. Disse personenes viktigste oppgave har vært å føre krig mot befolkninga på Frøya. De har hatt politiet med seg. De har drevet svertekampanjer. De har jaget folk etter forgodtbefinnende, ilagt bøter i hytt og pine, anmeldt og stått på. Alle "sakene" er henlagt. Dere har stått for en skitten jakt på mennesker i sorg! Jeg kan forsikre både konserndirektør og eksordfører: dette er ikke noe som "går over", så lenge TE oppholder seg på øya vår. TE har besudlet sitt eget navn og trønderske ordføreres navn. Styrelederen vil for all framtid huskes som han som ringte alle ordførerne i fylket for å gå mot Frøya - og det på et tidspunkt da dispensasjonen var gått ut.

De som posisjonerer seg på dette "ballet" nå, har behov for det. Men de har sviktet, alle som en!

Alle vet at Ola Borthen Moe er "hjerne" bak svineriet, og han skal stå til ansvar, og vi får håpe at ledelsen i SP ser at de ikke kan ha han i posisjon i partiet lenger. Ola Borthen Moes rolle blir aldri glemt. Både samer, kystfolk, fjellfolk, skogfolk og alle som bor i dette landet skal huske - så det knaker. Han trenger ikke bedyre sin uskyld. Han skal dømmes av historiens dom!


Hvem har ansvar?

- Ordførere, fylkesmann, styret i TE, Politi, medier, Søbstad, NVE, OED, SWM, Den tyske ambassade, klimaministeren, kommunalministeren, statsministeren, alle partier på stortinget, (med 2 unntak) - alle har ansvar.

Dette ansvaret skal plasseres - fordi rollene som viser seg i alt dette tegner en vev som ikke er et demokrati verdig.

Oppgjørets time skal komme.

Det blir ikke noe juleseminar med juleball!Hans Anton Grønskag