Meninger

Kommunen bør overta fiskerihavnene

Meninger

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre tilrår at Frøya kommune overtar de fem fiskerihavnene som Kystverket har tilbudt kommunen, slik kommunestyret enstemmig vedtok i mars 2019.

De havnene dette gjelder er Kya, Nesset, Titran, Ørnflaugvågen og Sandvika.

Når overtakelsen enda ikke er gjennomført har dette trolig sammenheng med at fylkeskommunen oppfattes som en alternativ overtaker.Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre mener at et kommunalt eierskap til havnene vil sikre nærhet mellom eier og brukere, sikre forutsigbarhet, og hindre eventuelle videresalg som innebærer at fiskerinæringa ikke lenger har tilgang til disse havnene.


Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre,

Arild Jan Holmen,

leder.