Meninger

Forvirret professor i Tromsø

Hogne Hongset 

Meninger

Kristoffer Rypdal bekler et professorat ved UiT, Norges arktiske universitet. Han skriver i avisa Nordlys 10.1. under tittelen «NorthConnect er god klimapolitikk og god norsk samfunnsøkonomi». Rypdal angriper meg i artikkelen fordi jeg er kritisk til flere utenlandskabler.

Det må han gjerne gjøre, men som flere foregående innlegg av Rypdal, framstår artikkelen hans først og fremst som et nokså forvirret forsvar for det svært aktuelle kabelprosjektet NorthConnect. Dette prosjektet er drevet fram av tre norske og et svensk kraftselskap. NVEs gjennomgang av prosjektet viser at kabelen vil eksportere ca 8 TWh norsk vannkraft til Skottland. Ifølge professoren vil altså dette både være «god klimapolitikk» og «god norsk samfunnsøkonomi».


 

Som «klimatiltak» betraktet er eksport av strøm fra Norge til Storbritannia en veldig dårlig ide. I den grad vi har strøm til overs, og gitt at eksport gir positiv klimaeffekt, så bør eksporten gå til kontinentet. Dette rett og slett fordi CO-innholdet i kraftmiksen der er dobbelt så høy som i Storbritannia. Det vil da si at klimaeffekten av eksporten blir dobbelt så stor ved eksport til kontinentet som den vil bli til Storbritannia.

 Til kontinentet kan vi dessuten eksportere all overskuddskraft gjennom eksisterende kabler, uten å bruke milliarder på en ny kabel til Skottland. En professor som hevder å være spesialist i «klima og energi» burde antas å skjønne dette.

Kraftselskapene bak prosjektet hevder at NorthConnect-kabelen vil gi en CO-reduksjon på 2 millioner tonn pr år. Hvis dette er korrekt, vil eksport til kontinentet av den samme mengden strøm gi 4 millioner tonn reduksjon. Og NorthConnect gir oss ikke mer strøm å eksportere. Den vil bare «flytte» nåværende eksport fra kontinentet til Storbritannia. I realiteten vil dermed NorthConnect, hvis den blir bygd, hvilket vi for klimaets skyld kan håpe ikke blir tilfelle, ØKE de globale utslippene med 2 millioner tonn!


 

For norske strømkunder er det svært negativt om kraftselskapene får bygge denne kabelen. NVE har i sin gjennomgang sagt klart ifra at kabelprosjektet ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt. NVE sier dette:

 ”Våre analyser viser at tiltaket trolig ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, dersom det på inntektssiden kun tas hensyn til handelsinntektene. Etter vår vurdering er det ikke først og fremst inntektene på forbindelsen som representerer den økonomiske gevinsten for NC, men den verdiøkningen som skjer på kraftproduksjon gjennom den prisøkningen kabelen gir.”

På mer forståelig norsk: NorthConnect-kabelen blir ikke lønnsom som eget prosjekt. Fortjenesten for de som bygger kabelen kommer av at strømprisen i Norge stiger på grunn av kabelen. Og den stiger mer enn om kraften blir eksportert til kontinentet, fordi strømprisene i Storbritannia er høyere enn på kontinentet.

Dette er faktisk den reelle begrunnelsen for kabelen! Men det er det nok ikke så morsomt å begrunne prosjektet med! Dermed prøver de kommersielle aktørene å gi NorthConnect et «klimastempel», den blir til og med kalt en «klimakabel». Det er rått misbruk av klimasaken for et kommersielt formål!  

Når professor Rypdal går på banen som han gjør, kan det vanskelig tolkes annerledes enn at han vil være advokat for kraftselskapenes kommersielle agenda med NorthConnect-kabelen.


Av Hogne Hongset,

NorthConnect-motstander