Meninger

- Vi henstiller om at den nye brua får to kjørefelt

Meninger

Uttalelse fra styret i Hitra Senior Høyre i møte 9.januar 2020:

Hitra Senior Høyre ser med glede og interesse på alle viktige saker som gjelder Hittersamfunnets utvikling.

En stor og viktig sak nå og for mange 10-år framover er NY BRU OVER KNARRLAGSUNDET.


 

Vi mener det må settes fokus på at den nye brua må bygges slik at den dekker behov nå og for framtida.

Hitra Senior Høyre må på det sterkeste henstille om at den nye brua får 2 – to - kjørefelt og at «Gammelbrua» eventuelt blir brukt til gang- og sykkelvei.


 

Vi håper at det endelige resultatet gir oss ei ny bru og dermed grunnlag for videre utvikling og framtidsmuligheter i vår del av en Øyregion i stor vekst og utvikling.


Med hilsen

Egil Hestnes

Styreleder