Meninger

- Vi må sette navn på alle strekningene, alle må bli sett og hørt

Meninger

Flaskehalser langs Lakseveien og lokale veiprosjekter på agendaen

Først vil jeg berømme utbyggingen av Lakseveien og alle marginalprosjektene denne har gitt oss og fortsatt kan gi oss. Når det kommer til prioritering av prosjekter vil det være viktig og riktig at det lages en oversikt og en plan som behandles politisk før den offentliggjøres, noe som undertegnede foreslo i det samme møtet, men som ikke er referert i media.Hitra har mange veger med svært dårlig standard, noe vi har sett og ser bilder og innslag av med jevne mellomrom i avisa.

Alle disse vegene må inn på prioriteringslista, ikke bare noen få, de må løftes fram i lyset slik at de blir behandlet og får en prioritert plass.

Vi må sette navn på alle strekningene, alle må bli sett og hørt.


Sigrid Hanssen,

Høyres representant

i formannskapet