- Linda som distriktsminister er topp

Linda Helleland er utnevnt som distriktsminister i den nye Solberg-regjeringen. 

Meninger

Med Linda Helleland i Regjeringen og som distriktsminister, har vi all mulig grunn til å være sikret direkte kontakt inn mot Regjeringsnivå , med våre innspill for politisk påvirkning på høyeste nivå.

Og dette er ingen selvfølgelighet ,men en situasjon som gir oss svært gode muligheter i forhold til dagens regjering.

Vi vet at Linda har god kunnskap om forholdene i Øyregionen, og hun har vist stor interesse for den regionale utviklingen.

Og at det var hun som leder i Stortingets Næringskomite som foretok den høytidelige åpningen av vår nye storbedrift Lerøy på Jøstenøya, innebærer også at hun har førstehånds kjennskap til våre gode framtidsmuligheter for kystnæringslivet.Nå er det opp til oss selv å ta initiativ for å fremme viktige politiske utfordringer og muligheter for våre lokalsamfunn – vi vet at vi har en særs åpen, tillitsfull og interessert statsråd å forholde oss til.

GRATULERE OG LYKKE TIL !


Med hilsen

Egil Hestnes