- Dette er stikk i strid med ønsket om å bruke hele landet

Per Ervik 

Meninger

Sentralisering av offentlige kontorer

Vi opplever kontinuering av offentlige tjenester som sentraliseres etter råkjøret med kommunereformen fra regjeringen der både fylker og kommuner ble slått sammen. Noen er frivillig og noen med tvang.

Dette er stikk i strid med ønsket om å bruke hele landet og ikke samle så mye i de sentrale delene av landet og i de store byene. For distrikts-Norge er statlig arbeidsplasser veldig viktig for bosettingen i kommunene ute i distriktene. Hitra har mistet mange statlig arbeidsplasser som er sentralisert til Orkland. Siste er at passkontoret også skal sentraliseres fra Hitra lensmannskontor til nevnte kommune. Dette blir fordyrende for folket både på Hitra og Frøya som skal ha pass siden de må reise til Orkland for å gjøre dette.

Nå må vi politikere ute i Hitra/Frøya-regionen passe oss for at vi ikke blir en del av Orkdalsregionen.

Per Ervik

Pensjonistpartiet, Hitra