- Aksjonsgruppa tar avstand fra all hærverk og ulovlige handlinger

Meninger

Vi i aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya» vil nok en gang tydeliggjøre at vi tar sterk avstand fra all hærverk i forbindelse med vindkraftutbygginga på Frøya. Og forsåvidt alle andre ulovligheter som begås rundt om i landet. Ulovligheter gjort i forbindelse med vindindustriutbygginga gagner oss ikke. Det fører ikke til å stanse utbygginga, og det fremmer ikke saken vi jobber med på noen som helst måte. Vi har ingenting å vinne på å begå hærverk.

Mange av vindkraftmotstanderne på Frøya har vært til avhør hos politiet som vitne etter at det brant i en gravemaskin og noen sprengningsmatter natt til fredag 24. januar. Etter det vi har lest i media har ikke det ført politiet noe nærmere en løsning i saken. Vi forventer at politiet etterforsker denne saken bredt, og ikke utelukkende går etter en gruppe mennesker som ikke har annet til felles enn at vi er imot vindkraftutbygging. Motstand mot utbygginga er ikke et motiv for å gjøre noe sånt, heller tvert imot.

I midten av mai hadde vi en hendelse der en Trønderenergi-ansatt følte seg truet av en bilfører. Denne hendelsen fant sted på Hitra. Politiet hadde bilnummer klart tidlig, men likevel tok det flere måneder før saken ble oppklart. Det var tydelig at det var viktig å finne en kobling til oss på Frøya som kunne forklare ugjerningen. Det viste seg at gjerningspersonen ikke var fra Frøya, ikke hadde noe som helst tilknytning til Frøya, og heller ikke hadde vært på Frøya. Likevel gikk politiet og utbygger av vindkraftverket tydelig ut med anklager mot oss, og media var villige formidlere. Da det viste seg at personen ikke var tilknyttet oss, fikk det ikke like stor oppmerksomhet.

Vi ser at media nå kaster ut påstander om at det er krigstilstander lik Libanon og Midt-Østen her på Frøya. Det er like usmakelig og nedlatende som da noen forsøkte å henge situasjonen vi er oppe i på nazismen og den 2.verdenskrig. Likevel synes media at dette er gode overskrifter? Hva er forskjellen?

Frøya er en trygg og god kommune å jobbe og å bo i. Det foregår langt flere og alvorligere lovbrudd andre steder, blant annet i hovedstaden, uten at det noengang blir sammenlignet med krigsområder. Vi ber nå om at alle forhåndsdømminger tar slutt, og at politiet finner den/de skyldige. Sånne ting skal ikke forekomme, verken her på Frøya eller andre steder. En ting er sikkert, det er ikke Frøyværinger eller vindkraftmotstandere som gruppe som står bak ugjerningen. Dette er begått av enkeltpersoner. Vi er stolte Frøyværinger. Vi er stolte vindkraftmotstandere. Vi skammer oss ikke over å være over noen av delene. Dette til tross for at vi opplever at det jobbes aktivt for å stemple uskyldige mennesker som kriminelle, og å gi oss et dårlig rykte.


For aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya»

Lene Dahlø Skarsvåg