- Eldreministeren utelatt i den nye regjeringen

Meninger

Eldreministeren forsvant og statsrådene ble yngre i den nye Solberg-regjeringen. Er det et signal om at pensjonistene og eldre ikke er så viktig?

Det kan være en risiko for at saker som angår landets eldre blir nedprioritert. Det vises rimelig klart og med at eldreministeren ble fjernet som statsråd. En tankevekker er det også at gjennomsnittsalderen i den nye regjeringen er på snitt 41 år.

Denne utviklingen forundrer vi i Pensjonistpartiet oss over, spesielt når de eldre har vært nedprioritert over mange år nå.

Det må gjøres noe med pensjonsreformen slik at underreguleringen blir fjernet samt ektefellestraffen på 10 prosent for at samboere/ektefeller som bor under samme tak blir fjernet. Lønnsutviklingen må også følge samme nivå arbeidstakere, og ikke akterutseiles hvert år som regelen nå er.

Er det noen som har godtatt at noen tok penger av sparekontoen din hvert år? Pensjonen er noe som alle har spart til da de var i arbeide,s å detter oppsparte rettigheter. En sparekonto?

Håper den ungdommelige regjeringen tar på seg de eldres briller og ser på dette. Ikke la oss glemme!

Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra