Hovedkloakk-renseanlegg midt i bygda? Hvordan er det mulig å bli så «umusikalsk»?

Her i Hammavika er det foreslått å legge et kloakkrenseanlegg. 

Rolf Hammervik 

Meninger

Åpent brev til ordfører og rådmann i Frøya kommune ang. hovedkloakk-renseanlegg midt i Hammarvika

Fra Hitra/Frøya ser jeg at flere reagerer og ser «galskapen» i dette prosjektet. Tenk dere tanken; Frøyas hovedkloakk-anlegg, ønsker politikerne å legge midt i bygda, mellom bolighusene. - hvordan er det mulig å bli så «umusikalsk»!


 

Først velter dere et industriområde midt i grenda og ødelegger idyllen og særegenheten, så 20 år senere presterer dere å godkjenne at et hovedkloakk-anlegget for Frøya skal ligge i samme området, bare enda nærmere boligene. Hammarvika er, og kommer til å bli mer og mer en del av sentrum på Frøya.

I de nærmeste årene, dersom det som i dag signaliseres av boligbygging, - vil Hammarvika få en økning i innbyggertallet på ca. 350 personer. Synes dere, saksbehandlere og politikere, at det høres fornuftig ut, å plassere hoved-kloakk-renseanlegget her i grenda? Hva får dere til å gjøre dette mot deres egen befolkning? Det må da være muligheter for å plassere dette renseanlegget på en egnet plass, og ikke la noen «lusne kroner» gå foran godt bomiljø og god livskvalitet for beboerne.


 

Jeg har nå vært i kontakt med flere som driver kloakkrenseanlegg i Trøndelag. Ingen kan med sikkerhet si at det ikke blir lukt, det er forurensede luktproblemer for de som bor nærmest (flere hundre meter) for alle de anlegg jeg har vært i kontakt med, ingen synes det er problemfritt å legge denne type anlegg i et boligområde- de har ikke engang tenkt tanken å legge det så nært som på Hammarvika. Det blir kloakk-søl både ute og inne ved anlegget, og det er derfor umulig å unngå luktproblemer, sies det fra de som har erfaring fra dette.


 

Renseanlegget som nå er godkjent, skulle i utgangspunktet ha to sluser for inn- og utkjøring av kloakk-pumpebiler, nettopp for å hindre lukt. Så sier det forrige flertallsregimet nei, det blir for dyrt, det må klare seg med en sluse. Bare dette, signaliserer at de ikke tok luktproblematikken på alvor.

Vi appellerer nå til det nye borgerlige flertall i kommunestyret, om at dere tar denne saken til ny vurdering, finner en ny plassering for anlegget, og lytter bedre til hva befolkningen i Hammarvika sine ønsker er i denne saken, i motsetning til det forrige flertallsregimet, som bare var opptatt av å lyttet til de største bedriftene på Frøya.

Ta for eksempel dagens kloakkrenseanlegg her i grenda, en tragedie! I perioder flyter det av kloakkslam. Rundt anlegget leker barn og kjæledyr. Anlegget er ikke sikret ved gjerde, men gir fri adgang for alle som ønsker det, tross flere henvendelser fra oss til tidligere politikere.


 

Hvor er smittevernlegen på Frøya? – hvorfor ble vi ikke hørt på henvendelser om forurenset kloakk som flyter rundt dagens anlegg? - jeg bare spør. Jeg forventer et konkret og lettforståelig svar fra dere, som vi kan presentere for befolkningen her i grenda.

Hamarvik, 3. februar 2020

Rolf Hammervik