meninger

Faktisk.no med egne fake news

Hogne Hongset 

Meninger

Meningsmålinger kan være et godt verktøy i mange sammenhenger, riktig brukt. Samtidig er det ikke mye som misbrukes så mye som meningsmålinger. Her skal du få en mulighet til å vurdere en påstand, basert på meningsmålinger, og så sjekke måten meningsmålingene er brukt på. 


I NRKs Politisk Kvarter 13. januar hevdet NHO-sjefen Ole Erik Almlid følgende: «Det er ikke flertall i Norge mot vindmøller.» Men stopp, stopp! Det er ikke denne påstanden du skal vurdere sannhetsgehalten i. For den er allerede blitt «faktasjekket», av gravejournalist Geir Molnes på nettstedet Faktisk.no. Og Faktisk.no er en organisasjon som bare gjør akkurat det, de faktasjekker. Organisasjonen er opprettet og eies av VG, Dagbladet, NRK, TV2, Amedia og Polarismedia. På sin hjemmeside presenterer de seg slik:

«Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. Vi ønsker å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale.»


Det høres jo bra ut, og om arbeidsmetoden sin sier Faktisk.no dette: «Faktasjekk er en egen journalistisk sjanger innenfor undersøkende journalistikk. Den rendyrker kildekritikken, og er konkluderende i formen. Hovedspørsmålet en faktasjekk søker å svare på er: Stemmer påstanden? Samtidig er det like viktig å forklare hvordan en kommer frem til svaret. Våre faktasjekker består av en gjennomgang som veileder leseren gjennom denne prosessen. På denne måten skal du som leser lett kunne ettergå vår journalistikk. Den skal være åpen og transparent.»

Nå kommer det du kan «faktasjekke» selv, hvis du er interessert: Og det er nettopp Faktisk.no sin faktasjekk av Almlids påstand! Konklusjonen som Faktisk.no la ut på nettet 16. januar, om Almlids påstand 13. januar, var slik: «Det er riktig at det ikke er flertall mot vindmøller i Norge. Dette gjelder både for vindmøller på land og til havs. Det viser tre ulike meningsmålinger fra 2019, publisert av henholdsvis Universitetet i Bergen, Cicero og Dagbladet.»


Jeg stusset over at Faktisk.no kunne konstatere at det 13. januar 2020 «- - ikke er flertall mot vindmøller i Norge», og basere denne bastante konklusjonen på meningsmålinger fra 2019. Så jeg tok imot invitasjonen til å «ettergå vår journalistikk», gikk inn på Faktisk.no og leste gjennom «faktasjekken». (Du finner den på Faktisk.no). Jeg lurte blant annet på om Faktisk.no hadde blodferske meningsmålinger fra helt mot slutten av fjoråret å vise til. Det var ikke tilfelle. Det Faktisk.no baserte seg på var to meningsmålinger fra Cicero (fra mai/juni 2018 og mai 2019), en fra Dagbladet (fra juni 2019) og en fra Norsk medborgerpanel, en internettbasert undersøkelse som drives av Universitetet i Bergen (UiB). For denne har ikke Faktisk.no oppgitt når dataene er hentet inn, men Norsk medborgerpanel opplyser at dataene er fra august 2019.

Faktisk.no opplyser selv at folkemeningen har endret seg i negativ retning, ut fra Ciceros målinger over to år, men det har åpenbart ikke påvirket Faktisk.no sin bastante konklusjon om folkemeningen et halvt år etter at de siste dataene som Faktisk.no baserer seg på var samlet inn.

I Stavanger Aftenblad ble utviklingen i folkemeningen, basert på de samme meningsmålingene som Faktisk.no har brukt, framstilt slik 4. januar 2020:

 

Se gjerne litt ekstra på denne grafikken. Basert på disse meningsmålingene konkluderer altså Faktisk.no med at NHO-sjefen Almlid 13. januar 2020 hadde rett når han hevdet at det ikke er flertall mot vindkraft i Norge!

Det lengste disse meningsmålingene («faktisk») kan trekkes, etter min vurdering, er å si at i august 2019 var det fortsatt et knapt flertall mot vindturbiner, men at det gjennom 14 måneder fram til august 2019 hadde skjedd en svært kraftig endring i opinionen i retning flertall mot vindkraft.

Enhver noenlunde edruelig vurdering av stemningen i folket i januar i år, basert på disse meningsmålingene, kan ikke gi noen annen konklusjon enn at Almlid omtrent helt sikkert tar feil! Dette ser selvsagt også journalisten i Faktisk.no. Hvorfor han da leverer en motsatt konklusjon, overlater jeg til deg og andre lesere å spekulere over!


Av Hogne Hongset, vindkraftmotstander