- En farlig avsporing?

Pensjonistpartiets Jan Egil Handberg  

Meninger

Ser at redaktøren i lokalavisa mener at det å ta frem ideen om omkjøringsvei forbi Fillan igjen nå, er en farlig avsporing. Men er det det?

I pensjonistpartiets forslag ligger det et ønske om gjøre Fillan sentrum mer attraktivt og trafikksikkert for alle ved bla å redusere all tungtrafikken gjennom sentrum og at dette SAMMEN MED andre nødvendige trafikksikkerhetstiltak bla. ved gangfeltet mellom skolen og sentrum vil være noe som forbedrer situasjonen for alle gående og syklende. Det er som redaktøren i lokalavisa sier lett å være enig med Monica Jensø og Audun Liland fra FAU som mener overgangen må gjøres sikrere noe som allerede ligger som en del av vårt forslag.

Les redaktørens kommentar her: 

Kommentar

- En farlig avsporing

Å ta fram ideen om omkjøringsvei forbi Fillan igjen nå, er en farlig avsporing.


Som redaktøren nevner så har et enstemmig formannskap - hvor bla pensjonistpartiet er representert - tatt tak i problemstillingen og forutsatt at det iverksettes tiltak som forbedrer situasjonen for gående og syklende som krysser hovedveien ved skolen og rådhuset og at dette må gjennomføres før skolestart august 2020 så vi føler oss ganske trygg på at den delen blir godt ivaretatt.

Ser at redaktøren lurer om vi tror på julenissen? Ja kanskje gjør vi det. :-) Vi mener at det er på tide å blåse liv i tanken om å vurdere nødvendigheten av en omkjøringsvei igjen særlig med tanke på all tungtrafikken. Det kommer garantert ikke til å skje noe dersom ingen fremmer forslaget og får satt det på sakslista. Så får nå gauldalinger og orkdalinger kjempe for sine interesser.

Vi er fullstendig klar over at vi ikke er i trafikkbelastede Majorstuakrysset i Oslo, men så ligger det vel ikke der en skole hvor flere hundre elever krysser veien daglig ved rundkjøringen som det gjør her i Fillan sentrum selv om trafikkmengden ikke direkte kan sammenlignes. Et hvert tiltak som kan minske faren for at det skjer en ulykke der barn/voksne blir rammet bør vurderes seriøst og ikke avskrives som utopi.

Her er det ikke snakk om velgersanke-spor, men et seriøst ønske fra pensjonistpartiet om å gjøre kommunesenteret vårt tryggere for alle. Når vi ser på lokalavisas avstemning så er vi tydeligvis ikke alene om det.


For Hitra Pensjonistparti

Jan E. Handberg