- Ny Ap-leder ser fram til spennende arbeid

Meninger

Uttalelse fra årsmøtet i Frøya Arbeiderparti

Lørdag 8.februar ble det holdt årsmøte i Frøya Arbeiderparti på Hotell Frøya. Oppmøtet var godt, med en god blanding av unge og gamle medlemmer. Valgene gikk greit unna, og valgkomiteen kunne berette om en svært hyggelig jobb der interessen for å delta i partiarbeidet var stor. Som ny leder ble Nils Jørgen Karlsen enstemmig valgt. Kirsten Dragsnes fortsetter som nestleder etter en periode der hun har fungert som leder.

Heidi Taraldsen og Henry Furberg takket nei til gjenvalg etter mange års innsats og ble behørig takket av med gode ord og blomster. Nye i styret ble Billy Fredagsvik, Berit Flåmo og Celine W Baardsen. Sistnevnte er nyvalgt leder i AUF.


 

Tidligere ordfører Berit Flåmo holdt et interessant innlegg om den politiske sistuasjonen med Frøya Arbeiderparti i opposisjon, mens stortingsrepresentant Trond Giske hilste til årsmøtet med mange spennende innfallsvinkler om politisk arbeid og evnen til å lytte til velgernes ønsker og behov.


Under innkomne forslag ble det lagt fram forslag til uttalelse vedr spørsmålet om grunnrentebeskatning av havbruk. Berit Flåmo redegjorde for forslaget, bakgrunnfor det og den store betydningen dette har for Frøya og andre kystkommuner. 


Etter at årsmøtet var ferdig, samlet alle seg til jubileumsmiddag i Skybaren. Partiet ble stiftet i 1930, og det ble en svært hyggelig 90-årsfeiring. Eldste deltaker under middagen var Guttorm Reppe - som er like gammel som partiet og "still going strong". 

Det ble servert nydelig laks, og taffelet ble ledet av Jan Otto Fredagsvik. Dermed var det duket for mange spennende historier fra det politiske livet på Frøya. Tidligere partiveteraner som Martin G Dahlø og Oskar Steinvik ble hyppig nevnt, og morsomme episoder fra kommunestyret helt fra tidlig 70-tall ble fortalt og vakte smil og latter. Store og viktige saker som vannverkutbyggingen, fastlandsforbindelsen, videregående skole og kultur/idrett ble også viet oppmerksomhet.


Under veis i middagen ble det også delt ut hedersnåler til Lisbeth og Ketil Iversen for langt medlemsskap.

Og så ble det sunget! Kjente og kjære arbeidersanger vekker alltid begeistring hos medlemmene.

Middagen ble avsluttet av nyvalgt leder Nils Jørgen Karlsen, som takket for maten og ikke minst for tilliten. Han så frem til spennende arbeid!


Årsmøtet i Frøya Arbeiderparti