- Ansvarlig for vedlikehold på vei som fører til så store offentlige interesser?

Meninger

Ser dere har noen saker ang forslag om privatisering av veier i Frøya. Varden står på denne lista.
Den går fra fylkesveien på Mausund og gjennom det kommunale byggefeltet.
Den er også eneste adkomst til Telenors anlegg og vannkummen.
Det kan vel ikke være rådmannens mening at oppsittere med veiadresse Varden skal bli ansvarlig for vedlikehold på vei som fører til så store offentlige interesser?

Med vennlig hilsen
Olga R. Johansen
Mausund