- Vi vil styrke politiet over hele landet

Sigrid Hanssen 

Meninger

Trøndelag Høyres fylkesårsmøte 2020

Hitra Høyre var representert med fire delegater, Dag Willmann, Olaus Selvåg, Ivar Kvernø og Sigrid Helene Hanssen, ved fylkesårsmøtet i Høyre som ble avholdt i Steinkjer.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble seks resolusjoner behandlet og vedtatt. Disse omhandlet viktige temaer som: Ungdom og psykisk helse, God familiepolitikk - Norge trenger flere barn, En god skole for alle i Trøndelag, Trøndelag og Norge med ledertrøye i det grønne skiftet og Forsvars- og sikkerhetspolitikk for en ny tid. Til sistnevnte tema holdt tidligere forsvarsjef Sverre Disen et meget interssant innlegg.


 

Etter god jobbing i årsmøtet sammen med flere delegater ble det vedtatt en resolusjon til med følgende tema «Livskraftige distrikter i Trøndelag». Resolusjonen omhandlet blant annet temaer som beredskap der Høyre vil styrke de operative enhetene i politiet over hele landet og rendyrke de forebyggende oppgavene til kommunenes politikontakter.

Videre omhandlet det stabile rammevilkår for distriktene der Høyre vil sørge for at forslag om økt skattebelastning for kraftbransjen, havbruksnæringen og turistnæringen legges bort, ikke innføre grunnrentebeskatning på nye næringer og ikke ha innstramminger i regelverket for turistfisket i Norge.


Frykter følgene en ny "turistfiske-lov" kan gi i flere bygder på Hitra og Frøya

Mye bra, men spesielt ett av forslagene til ny "turistfiske-lov" faller turistfiskebedriften i Øyregionen tungt for brystet. De frykter for konsekvensene for flere bygder på Hitra og Frøya.

 

Jeg kan legge til at høringsfristen for nytt regelverk med innstramminger for turistfiske går ut 17. februar. Turistfiske og næringenene tilknyttet dette utgjør en verdi omkring 100 millioner kroner hvert år for Hitra og Frøya kommuner.

Sigrid Helene Hanssen

Leder i Hitra Høyre