Dette er de nye tillitsvalgte i skytterlaget

Meninger

Sandstad skytterlag har holdt årsmøte i den nye miniatyrskytehallen på Utset. Laget har denne vinteren arrangert ukentlige miniatyrskytinger i ny hall laget har fått bygd på dugnad i det nedlagte fellesfjøset hos Øyvind Utseth. Oppmøtet har vært meget bra med et tjuetalls deltakere pr kveld.

Årsmøtet samlet bra deltakelse, og årsberetningen viste at laget hadde 169 betalende medlemmer ved årsskiftet.

Engasjementet var stort da aktivitetene ble oppsummert, og flere hadde forslag til hvordan laget bør satse framover. Blant annet ble skyteskole for de aller yngste, etter opplegg fra Det Frivillige Skyttervesen (DFS), diskutert. Også tilrettelegging av trening for jegerne ble skissert med egen terminliste. Laget har 158 aktive jegere blant medlemmene.

Revidert årsregnskap ble gjennomgått og godkjent. Lagets økonomi er tilfredsstillende. Laget går nå til innkjøp av tre nye lagsvåpen kal.22, aspirantrifle og rekruttrifler for de aller yngste.

Årsmøtet bestemte at medlemskontingenten beholdes uendret, kr 200,- for voksne og kr 50,- for ungdom under 18 år i 2020.

Miniatyrsesongen avsluttes nå i månedsskiftet, og åpning på skytebanen i Olsvika er lørdag 29. februar med innskyting før feltkarusellen som starter med første stevne i Aksetdalen søndagen etter. Første feltstevne i Olsvika er søndag 8. mars.


Etter årsmøtet er disse
de nye tillitsvalgte i laget:

Svend Sivertsen, gjenvalgt som styreleder og sekretær for 1 år. Arnt Olav Kylling, nestleder, gjenvalgt for 2 år. Magnus Bakken, ble valgt til ny kasserer for 2 år. Styremedlemmer er Aksel L Sandstad og Oddvar Skjærvik.

Varamedlemmer til styret: Øyvind Utseth og Kenneth Smith.

Ansvarlig data/adm.program DFS: Aksel L.Sandstad, gjenvalg for 2 år.

Ombudsmenn (deltar på ombudsmøtet til samlaget):

Tore Mellemsæther og William Øyen Rasmussen, gjenvalg for 2 år.

Ungdomsutvalg: Hanne Skjærvik (ny) og Arnt Olav Kylling, begge valgt for 2 år.

Ammunisjonsforvalter: Oddvar Skjærvik.

Bane- og feltkomite: Aksel Sandstad, Jon Lian og Øyvind Utseth.

Valgkomite: Karl Leo Norum og Odd Rune Øyen.

Som revisor ble valgt Kolbjørn Olsen, ny.

Refr.