- Jeg vil påstå at uten eldre stopper Norge!

Bergljot Stokkan 

Meninger

Eldrebølgen - en permanent trussel mot nasjonens velferd?

Eldrebølgen nok en gang? Ja, dessverre. Våre folkevalgte på Stortinget, nesten alle sammen, uttrykker angst ved tanken på alle de ulønnsomme pensjonistene som reker rundt i samfunnet. Antall eldre i dette landet omtales som en fare for framtidige velferd, rett og slett fordi de blir for mange. Eldrebølgen ble lansert for 40 år og har siden vært og er et truende mantra. Men landets økonomi er «still going strong».

Å bli pensjonist i dette landet er en selsom opplevelse for mange. Fra å være hardtarbeidende voksne som gjorde sin plikt i heim og samfunn til å bli omtalt som en trussel for norsk økonomi, det var og er en ny erfaring for landets pensjonister.

Alt dreier seg om penger. Men bør vi pensjonister finne oss i at vi blir vurdert som en dyr unyttig vare i butikken Norge? Kan det tenkes at vi brukes som vikarierende motiv for dårlig økonomistyring i dette landet? Vår foreløpig nyeste finansminister mante til innstramming av pengebruken i framtidas statsbudsjetter.

Det er betimelig, men å vise til økende antall pensjonister som en spesiell årsak til innstramming av pengebruken er avsporing av debatten.

Vi har vært vitne til et uansvarlig pengesløseri, helt ute av kontroll de siste årene. Sist uke tok Erna med en gave, nesten 80 millioner kroner, til bekjempelse av Coronaviruset. Hvem fikk gaven og hvilke betingelser fulgte med? En slik «smøregave» uten klare betingelser er som å strø penger ut av vinduet.

Vi eldre vil ikke bli brukt som årsak til den pengegaloppen vi er vitne til i dag. Og vi forlanger at våre folkevalgte begrunner sine utsagn om den spesielle fare et økende antall eldre mennesker utgjør for norsk økonomi.

Enhver sak har minst to sider. Jeg vil påstå at uten eldre stopper Norge! Vi er helt nødvendige for å holde hjulene i gang i et land som stadig hevder at målet er hele folket i arbeid. Det krever at alt må gå på skinner.

Alle vet at ulykker, sykdom, skilsmisser etc. inntreffer, og noen må kunne steppe inn på kort varsel. Da er pensjonistene, den sikreste bakvakta. Vi ønsker at alle eldre skal være heime lengst mulig. Det er riktig innen visse grenser, men det går ikke bra uten at den oppegående bakvakta i familien er tilgjengelig. Frivilligheten i dette landet består av mange pensjonister som ønsker å gjøre samfunnsnyttig arbeid. Her er Eldrebølgen sterkt representert. Dette er noen av mine viktigste argumenter for at de eldre er limet i samfunnet.

Pensjonistene hjelper til alt de kan, helt gratis og uten betingelser. MEN alt eldre utfører av samfunnsnyttig gratisarbeid må dokumenteres slik at sjefsjiktet i butikken Norge får tall å forholde seg til. Tall er lettere å forstå for politikere som vurderer alt i kroner og ører.

Våre folkevalgte kan gjøre grove feilvurderinger som koster oss eldre dyrt. Det er vanskelig å forstå at alle politikere i alle partier, unntatt ett, gjorde vedtak i Stortinget om at pensjonistene skulle få mindre å leve av ved hvert framtidige lønnsoppgjør. Underreguleringen av pensjonen har alt gitt staten milliardinntekt. Vi er alle i statens hender.

Det blir stadig dyrere å leve. Mange stønader er enten tatt bort eller redusert, og alle utgifter, spesielt avgiftsnivået er mangedoblet de siste åra. Det rammer alle. Men verst går det ut over de som får minst.

Strømprisene er en utgift direkte styrt av butikken Norge. Selv om vi i kalde nord må ha mange ganger så mye strøm til oppvarming som folk lengre sør i Europa, er målet at strømprisen skal ligge på nivå med strømprisen i Europa. Vinterlandets pensjonister skal betale for Norges salg av «rein» energi til våre venner i Eu.

 Pensjonistene og alle andre skal også betale for forsendelsen av denne varen, mens butikken Norge skal ha inntektene. Strømmen er blitt så dyr at mange pensjonister må fryse seg gjennom vinteren. Det streves med å overbevise oss om at strømmen vil bli billigere. Det tror vi bare den dagen det skjer. Det som har skjedd med energihandel til utlandet og strømprisene i Norge er en skamplett for norsk politikk.

Hva mener politikerne med sine trusselvurderinger når det gjelder økt antall eldre i dette landet? Er ikke økt levealder et sunnhetstegn? Hvem skapte problemet Eldrebølgen og finner det nyttig å gjenta truslene samfunnet står over for på grunn av økende antall eldre? Jeg bare spør. I et demokratisk styrt land kan det være på sin plass å minne om at flertallet har makta. Også Eldrebølgen kan komme til å se det formålstjenlig å skifte parti.

Bergljot Stokkan