- Tanker om byggeskikk, næringsutvikling og kommunale veier

Arve Dragsnes    

Meninger

Byggeskikk på Frøya:

Boliger, næringsbygg, naust/sjøhus etc, er disse basert på tilfeldigheter og opp til den enkelte å bestemme utformingen, eller finnes det noen kjøreregler for utforming og beliggenhet??

- Hvem har ansvaret for utforming av bygg i sentrale sentrumsområder/boligfelt? Jfr. Hans A. Grønskags kommentar til den grå metallkassen som er i ferd med å  ”voldta”  trimsentret i sentrum.


Næringsutvikling:

Forskjellsbehandling ?  Jfr. negativt vedtak for utvidelse av Byggtorget på Rabben med fokus på strandsonelov og vern av dyrka mark.

Arealet som KI Eiendom AS søker å bygge på er et område de selv har kjøpt - og vil følgelig ikke belaste  kommunen slik som vedtatte utbyggingsområder på Uttian og Nordhamarvik.  Så hvorfor blir sentrale lover ulikt håndtert ved ulike prosjekt i vår kommune?

Og i hvor stor grad skal mer eller mindre saklige innspill fra naboer avgjøre vedtak?


- Det bør vel være viktig for et politisk utvalg som formannskapet å foreta en befaring og samtidig få en innføring i planene for utbygging – i dette tilfellet av KI Eiendom ved Frode Riiber.

Kart og terreng bør vel være mest mulig samstemt.


- Hvorfor satser andre kystkommuner på sjønære utbygginger i strandsoner?  Jfr. Trondheim med etablering av en ny bydel i Grilstadfjæra, til og med bygd på farlig leirgrunn.


Åfjord annonserer med sjønære bolig- og fritidstomter (30 meter fra sjøen).

Da Olaf Reppe argumenterte for lignende grense til sjø her ute, kom straks to personer fra Ap fram i avisa og nærmest forsvarte den nasjonalt vedtatte 100 meters grensa.


Lokale vedtak ville liksom uansett bli overprøvd av fylkeskommunen.  Et parti med slike holdninger som Frøya Ap har vist gjennom hele forrige valgperiode, er farlig for utvikling av Frøya som likeverdig samfunn for alle.


Hvis det er slik at verdisettet som Ap arbeidet for også påvirket saksbehandlere

og administrativ lederstab, så må vi prise oss lykkelige for at vi klarte å ta strupetak på eneveldet.


Mitt parti, og jeg går ut fra at også våre samarbeidspartnere vil jobbe hardt for å skape et levelig miljø i alle deler av kommunen. Både for fastboende/boliger og for turister/ferie- og fritidsboliger/hytter/bobiler og campingenheter.


- Kommunale veier:

Kommunale tjenester krever et veinett som er tilpasset dagens

Kjøretøy som kan være store, breie og tunge: Eks.: Søppelbiler og septikbiler.

Det må igjen føre til at kommunen sørger for at det er framkommelig til alle enheter. Altså må alle veier som er kommunale, veier som av ulike grunner er nedgraderte og dårlige private veier, må legges inn under en viss form for kommunalt ansvar og vedlikehold.


Det går ikke an å pålegge pensjonister, eldre og uføre å ha ansvar for

privat vedlikehold av veier der kommunen er ansvarlig for å utføre lovpålagte samfunnsoppgaver for innbyggerne.    

    

Arve Dragsnes

Pensjonistpartiet Frøya