- Nå er det snart tre månder siden lyset forsvant

Meninger

Mørklagt igjen på Hurtigbåtparkeringsplassen Jøstenøya Hitra!

Etter flere år med mangelfull belysning på deler av parkeringsplassen  på Hurtigbåtterminalen på Jøstenøya fikk vi endelig lys i armaturene etter mye mas og mange holmganger om hvem som var ansvarlig for lyssettingen.

Etter hendvendelse til Eva Solvi STV som tok dette seriøst og fulgte opp at det vart lys i armaturene igjen. Men desverre igjen på november - desember 2019 var det ikke lys i armaturene igjen. Fikk hendvendelse i fra flere om at plassen var glatt og mørk, da de skulle hente bilene sine. Kontaktet Anne Grete Skevik STV ,no Fylkeskommunen som lovet å ta tak i dette da det var en jordfeil som var årsaken. Men dem rakk ikke å gjøre noe med dette før jul, og det var vel forståelig da det var nær innpå jula.

Nå skriver vi 17. februar og jeg tar kontakt på nytt og får beskjed om at det må graves, men jobber med saken er svaret. Hitra har som kjent mange dyktige entreprenører som har gravemaskiner ,samt dyktige El.bedrifter som etter mitt skjønn kunne ha fikset dette for lenge siden! Nå er det snart tre månder siden lyset forsvant! Jeg ber derfor Fylkeskommunen snarest som her har ansvaret om å få gjort noe med dette snarest, at plassen blir trygg for befolkningen som skal hente bilene sine der.


Per Ervik

Pensjonistpartiet

HitraFSK Hitra kommune