Slik kan vi få undergang i Fillan

FASIT: Godsnakk med veier. Løft fv. 714 minimum 100 cm inkl. kulvert. Dette reduserer arealbruket veldig mye. Koble inn Trygg Trafikk. Hitra kommune forskutterer prosjektet. Ferdigstilles til skolestart. 

Meninger

Til ordfører, formannskap og leder i utvalg for plan, landbruk og miljø og til trafikksikkerhetsutvalget i Hitra.

Vi beklager at Jan E. Handberg på vegne av Pensjonistpartiet finner grunn til å avvise vår anmodning til kommunen om å vurdere kulvert/undergang som et alternativ til andre løsninger for å øke trafikksikkerheten i vårt kommunesenter.


 

Selv om en mulig kulvert/undergang ble vurdert i 2013 – altså for 7 år siden, kan det være grunn til å ta dette opp til ny vurdering nå i 2020.Det kan bl.a. være aktuelt med et annet grunnlag ang. størrelse, dybde og overdekning på kulvert. Dermed kan det også bli tale om mindre beslag av areal utenfor kulvert.

Utviklingsarbeidet også på dette område gjennom sju år kan gi andre løsninger nå i 2020.

Og kanskje kan det være aktuelt å akseptere at bilparkering må vike noe til fordel for de mykeste av de myke trafikanter i denne sammenheng, nemlig barna til og fra skole.

Vi opprettholder vår anmodning til kommunen om å ta med vårt forslag til vurdering.


Ivar Kværnø

Styremedlem i

Hitra Senior Høyre