Stor optimisme i Pensjonistpartiet

Årsmøtet var godt besøkt. 

Meninger

Trøndelag Pensjonistparti - årsmøte 2020

Et vellykket årsmøte i Trøndelag Pensjonistparti er avviklet med mange delegater fra lokallagene til stede. Fra Hitra møtte 4 delegater: Per Ervik, Gry Anita Mulstad, Gunnar Andresen samt Jan E. Handberg, som er styremedlem i fylkesstyret.

Til stede var også PP sin landsleder Tone Coucheron, som kom med hilsen til årsmøte fra PP sentralt. Hun kunne bla. fortelle at det for tiden er stor optimisme i partiet med stadig nye medlemmer og nye lokallag etablert rundt om i landet.

Til stede var også PP sin landsleder Tone Coucheron. 

 

I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble seks resolusjoner behandlet og vedtatt, hvorav to av disse var fra Hitra: Oppgradering av fylkesveier og etablering av gang og sykkelveier og Samordningsfella som omhandler samordningsordningen mellom offentlig tjenestepensjon og folketrygden som rammer ansatt som er født mellom 1944 og 1962 på en urettferdig måte der alle taper pensjon for hvert år de jobber ut over 67 år.

Etter valget i fylkesstyret sitter fremdeles Jan E. Handberg som styremedlem og Synnøve Hanssen som vara.

Årsmøte i Trøndelag Pensjonistparti ble vellykket, så alt i alt et godt gjennomført årsmøte med et stort oppmøte.


For Hitra Pensjonistparti

Jan E. Handberg