Først til mølla

Meninger

Vindmøller har i lengre tid vært et svært aktuelt tema. Åse Aastum fra Vågan ble derfor for noen år tilbake inspirert til å skrive et skuespill om temaet. Her møter vi brødrene Isak, Misak og Fysak Kraft som så muligheter i denne bransjen …

Brødrene Isak, Misak og Fysak Kraft sitter bøyd rundt bordet på styrerommet med hver sin halvfulle kaffekopp. Stemningen er laber.

Plutselig lyser Isak opp:

- Gutter, jeg har en idé!

Misak&Fysak: : - Å, hva da? Si det! Si det fort!

Isak: - Jo, vi må liste oss omkring på hele norskekysten og lokke grunneierne til å skrive under på at vi kan få bygge vindmøller på eiendommene deres mot at de får penger av oss.

Misak: - Penger? Har vi noen penger, vi da?

Isak: - Nei, det er staten som skal betale, skjønner du vel, og så kan vi tjene penger på å selge vindkrafta.

Fysak: - Hvorfor akkurat vindmøller da? Vi har da mange vannkraftverk som vi kan ruste opp. Det kan bli mye kraft av det.

Isak: - Nei, nå er det vindmøller som er i vinden. He he, morsomt - hva?

Fysak: - Ja, men vindmøllene er så store og stygge.

Isak: - Stygge eller ikke stygge, det er ikke vår sak. Vi ser jo ikke vindmøllene fra hytta vår på Hafjell.

Misak: -Forresten, hvorfor sa du “liste oss omkring på norskekysten”? Kan vi ikke reise åpenlyst om dagen slik som vanlige folk?

Isak: - Du skjønner, kjære bror, vi må få grunneierne til å skrive under før folk flest får nyss i dette, for da kan det lett bli bråk. Og dessuten kan jo brødrene Strøm komme før oss med kontrakter.

Misak: - Bråk, sier du. Hvorfor det?

Isak: - Ehh, jo, folk flest skjønner ikke at vindmøller er så lurt de. Og så begynner de sikkert å bråke.

Fysak: - Jo, men alle vil vel ha fornybar energi som ikke forurenser. Og så er det jo strømkrise, ikke sant? Særlig her i Midt-Norge?

Misak: - Nei strømkrisa er avlyst, for nå er kjernekraftverka i Sverige i gang igjen etter å ha vært ute av drift ei stund.

Isak: - Nei, nei, Misak. Slikt må du ikke si. Du må ikke nevne kjernekraftverk med et eneste ord. Folk må ikke få vite at vi bruker både kjernekraft og kullkraft fra utlandet! Vi i Norge skal være flinkest i klassen, vi. Bruke ren vannkraft og ren vindkraft. Husk det!

Fysak: - Enn biobrensel da? Jeg har hørt at 50 prosent av strømmen til husholdningene går til oppvarming. Så da kan vel folk fyre med ved, eller pellets, eller bruke vannbåren varme da?

Isak: Jo, jo, men vi, brødrene Kraft, vil bygge vindmøller, ikke sant? Det er det vi skal tjene penger på. Så vi må som sagt få grunneierne til å skrive under avtaler med oss så snart som mulig. Tenk på brødrene Strøm.

Misak: - Enn hvis noen ikke vil skrive under da? Selv om de blir lovt mange penger?

Isak: - Da må vi argumentere godt for vindmøllene da, kjære bror!

Misak: - Hva betyr det “Å argumentere” egentlig?

Isak: - Ja, nei - betyr? Det betyr at vi må snakke veldig fort og bruke mange vanskelige ord som nesten ingen forstår, sånn som mega og giga - og sikkert terawatt-timer og slikt, og så sier vi moderate konflikter og store subsidier, og da tenker jeg de fleste blir overbevist.

Fysak: - Hva mener du med moderate konflikter, Isak? Mener du at det ikke spiller noen rolle om en ørn eller ti, og andre fugler blir drept? At grunneierne ikke har bruk for ørn? At de kanskje kan være glad til om de blir utryddet? Eller mener du at folk ikke går på tur i fjellet likevel, så noen hundre vindmøller oppi steinrøysa der er bare kult?

Misak: Og ren kraft, sier du Isak! Men vi må jo ha veier oppover i fjella, og de må være ganske store og breie og solide for å frakte de store møllene oppover. Så det blir ganske mye anleggsarbeid i myr og fjell. I myra ligger det lagret store mengder karbon og metan som vil bli frigjort hvis vi begynner å rote i torva. “Ett hektar torv kan inneholde så mye som 5000 tonn karbon og store mengder metan”.

Isak: I alle verden, Misak, hvor har du dette fra?

M. Det står i avisa, det og. Det er Hans K. Stenøien, biolog ved NTNU, som skriver det.

Fysak: Jeg har lest i avisa at vi ikke trenger vindkraft i det hele tatt. Vi kan forbedre nettet vi har, vi kan utnytte spillvarme fra industrien, vi kan fyre med søppel, og vi kan minske strømforbruket. Dermed kan vi spare inn mye mer enn alle vindmølleplanene til sammen.

Isak: Jo, jo, mulig det. Men tror du ikke de stakkars grunneierne blir glade om de får overført masse penger hvert år, slik at de kan leve trygt og godt på gårdene sine. Vi må vel tenke på dem og?

Misak: Klart det. Men det er mye annet de kan begynne med, særlig hvis fjella deres ikke blir nedbygd av vindmøller. Bioforsk og Gilde forsker nå på om utmarksbeite kan gi storfekjøttet ekstra høg ernæringsmessig kvalitet. Men da må det finnes utmarksbeiter!

Fysak: Og geoturisme, økoturisme og lokal mat er også noe Norge kan utvikle, likeså vel som andre land.

Isak: Nå synes jeg dere begynner å komme vel langt ut på jordet, bokstavelig talt. Er det kanskje slik at dere vil brenne olje og gass og gi blaffen i miljøet?

Misak: Ja, egentlig! Nei, nei, ikke gi blaffen. Kloden vår blir like mye forurenset ved at vi sender gassen til Tyskland og Frankrike slik at de kan bruke den der uten rensing, som at vi bruker den her hjemme. Dessuten forsker vi på rense-teknologi og lagring her i landet. Denne forskninga kan komme andre land til gode og.

Fysak: I “Schrødingers katt” så jeg et innslag om thorium, et grunnstoff vi har mye, virkelig mye av her i Norge, og som kan gi ren kjernekraft. Om 5-10 år kan thoriumkraftverk realiseres, og vi slipper til og med de lange og farlige kraftlinjene vi har i dag.

Isak: Du må ikke se på slike program, kjære bror. Du får griller i hodet. Og nå har jeg hørt så mye tull at jeg virkelig begynner å lure: Vil dere bli rike, eller?

Misak&Fysak: : Joa, men … vi har bare ikke lyst til å være med på å ødelegge den vakre og uberørte kystnaturen vår …

Åse Aastum