- Eksplanlegger Trond Jakobsen fyrer løs mot vindkraftmotstanderne. Her er mitt svar

Ja, uskyldige mennesker har blitt syke på grunn av falske beskyldninger, at heimene deres blir tatt fra dem, og ja: dine og andres intense kampanje for å trumfe dette igjennom, er en tragedie for Frøya-samfunnet!Faktum er at hele landet våkner nå!

Meninger

Eksplanlegger Trond Jakobsen fyrer løs mot vindkraftmotstanderne. Her er mitt svar:

Av og til er det nesten ikke verdt å svare på innlegg, i alle fall ikke når det bygger på så mye personlig synsing som i meningsytringen «- Om vind og virkning» Når mannen fyrer løs mot hele lokalsamfunnet som han har flyttet fra, må en likevel krype til korset, og imøtegå det verste.

Frøyas tidligere kommuneplanlegger er ikke snau når han fyrer løs mot sine tidligere bygdefolk. Trond Jakobsens virkelighetsoppfatning av den historia han beskriver så lettvint, mangler en del klare fakta.


 

Han beskriver situasjonen før konsesjonen ble gitt på følgende måte:

«Det ble en enveisdebatt der kun en side var representert. Utrolig nok stemte befolkningen ja med et lite flertall.»

"Utrolig nok» var resultatet på knapt 63 stemmer overvekt for nei i 2005 - et resultat som kommunen, med rådmann og kommuneplanlegger, burde ha reflektert ganske mye over den gangen.

Frøya trengte inntekt. Planlegger, og resten av kommuneadministrasjonen agiterte sterkt for vindkraftutbygging. Ja, planlegger overgikk politikerne i å være politisk! Alt lå til rette for et rungende ja.

Jakobsen sier:

«Både fungerende ordfører og rådmann var vindkraft-tilhengere inntil menn med makt tonet flagg og de vendte sitt eget prosjekt ryggen.»

I 2012 hadde motstanden økt sterkt. Kommunen avslo ny folkeavstemning, til tross for at konsesjonen av 2005 hadde utløpt, og var uten verdi for en ny konsesjon.

Eksplanlegger trekker fram «giftige penner», og tillegger ikke beboerne på den øya han har forlatt, såpass mye vett og forstand at de kan tenke sjøl.

80% sa NEI i 2019 Trond Jakobsen, og noen «menn med makt» endret standpunkt.

Arvid Hammernes sa allerede i 2005 at folkeavstemninga ikke var et klart råd. Men det var nok av dem som ikke hadde skiftet mening, også i 2012 – og heller ikke siden.

Rådmann var blitt ordfører, og alt ble gjort for å hindre at prosjektet strandet.

Ingen snakker om «estetiske uttrykk»! Dette er voldtekt på et bygdesamfunn, og denne voldtekten reagerer kommune etter kommune på. Du har fulgt med lite dersom du ikke har oppdaget det. Ingen har lagt fram bevis for at dette bedrer klimaet, men jeg vet ikke om det er en detalj som bryr deg? Naturen kan ikke ødelegges for å berge klimaet! Det har også FN slått fast. Du bagatelliserer skadevirkningene, og kommer med påstander om ørret, og dyre- og fuglelivet som over hode ikke stemmer.

Hvor henter du dine påstander fra? Blir, f.eks. lirypa ikke påvirket av uro?

Når det gjelder «jurister som ikke kan jobben sin», er også det dryge påstander, og tida framover vil vise at du har tatt feil, hele tida.

Det som er sant, er at politikken har overstyrt jussen fordi ingen har hatt mulighet til å avsløre forvaltninga i en rettssal før. Det vil komme!

Det er fantastisk at en mann som burde kjenne Frøyas topografi godt, kan servere noe som dette:

«Har du noe du ikke ønsker på utstilling plasserer du det lavt, ikke på hylla.

Jeg våger å påstå at utbyggingen på Frøya er den som gir minst terrenginngrep av alle de vindmølleprosjekter vi har i Norge.»

Nei, Trond Jakobsen – vi ønsker ikke dette på «utstilling»!

At du ønsket det, vet vi alle sammen, og de som fortsatt bor her må lide på grunn av din drøm!

Jeg ser at du ser på deg selv som «globalist» og synes det er helt greit at norsk natur, og norsk infrastruktur selges ut av landet. Det norske folk har sagt NEI til EU, to ganger Jakobsen. Mer «globalister» er vi ikke. Vi vet også at denne krafta trenger vi ikke. Men de rike industrilandene vil gjerne ha norsk vannkraft, for å fortsette forbruket.

Til tross for villedende opplysninger som du har utøvd på Frøya, og dine likesinnede andre steder har spredd gjennom to tiår – folk forstår hva det dreier seg om.

At du har behov for å glatte over når det gjelder din egen rolle i dette er forståelig. Men prøv ikke å sverte de som har kjempet denne kampen med påstander om at vi har hisset opp mobben!

«Jeg vil til slutt håpe at motstandsgruppa tar ansvar og begynner å akseptere fakta. For faglige fakta er stikk i strid med deres uttalelser omtrent over alt. Dere har hisset opp en mobb som har antastet mennesker og materiell. Uskyldige har blitt redde for helse, for framtid, for verdi av eiendom.»

Ja, uskyldige mennesker har blitt syke på grunn av falske beskyldninger, at heimene deres blir tatt fra dem, og ja: dine og andres intense kampanje for å trumfe dette igjennom, er en tragedie for Frøya-samfunnet!

Faktum er at hele landet våkner nå!


Hans Anton Grønskag