- Gledelig lesing at de useriøse transportører blir fjernet fra det norske veinettet

  Foto: leserfoto

Meninger

Til STV-direktør Bodil Rønning Dreyer.

Viser til ditt leserinnlegg i Hitra-Frøya. Det var en gledelig lesing, tror jeg, for mange at de useriøse transportører blir fjernet fra det norske veinettet. Jeg vil presisere at ikke alle er like useriøse transportører da! Det er enda en ting som er av stor viktighet, og det er erfaringene som disse sjåførene har med norske vinterveier. Det tror jeg er mangelfullt ,når vi ser hvor handlingslammet noen av sjåførene er når føre tilsier at nå må vi ha på kjettinger.


 

Har opplevd det selv, og flere sikkert med meg, at enkelte ikke kan å legge på kjettinger, men får hjelp av norske sjåfører. Resultatet er at vogntogene blir stående på kryss og tvers og skaper store trafikkproblemer, som også også har ført til mange triste hendelser. Her må S T V sammen med samferdselsmyndighetene få gjennomført pålegg om at alle utenlandske sjåfører må ha egen kjøreopplæring i Norge før de får kjøre på norske vinterveier! Dette må bli oligatorisk krav overfor de utenlandske transportørene at sjåførene de ansetter bak rattet har slik opplæring.

Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra