- Det er dessverre umulig å holde en dialog med en motpart som konsekvent velger å misforstå

Det er dessverre umulig å holde en dialog med en motpart som konsekvent velger å misforstå alt som ikke passer inn i deres verdensbilde

Meninger

Ettervirkning av vind

Etter å ha lest tilsvarene på mitt innlegg har jeg funnet det nødvendig å lage noen få presiseringer.

Om rypa: Rypa er en hønsefugl som lever på bakken og som bare unntaksvis flyr. På Smøla er jeg kjent med at det at det er funnet et «større» antall døde ryper. Dødsårsakene er ikke oppgitte. Rypa har et kort og produktivt liv. 10 eller flere avkom i året er vanlig. Skal bestanden ikke stige over alle hauger må et meget stort antall dø hver vinter. Derfor mange kadavre. Største fare ut over predatorer er kraftlinjer. Dette gjelder også i områder med vindmøller. Dette er uttalt av forskere, ikke av organisasjoner. På vestlandskysten hekker rypa helt ned i fjæresteinene og blant folk. Den er tilpasningsdyktig og det er lite sannsynlig den er redd vindmøller. Rev , mink og katt er nok sett på som større farer. Mange fallfugl tellinger er gjort av frivillige organisasjoner. Jeg sier ikke det er slik, men dette kan være mennesker som ønsker å være med å dokumentere all elendigheten de mener er tilstede.

Om min adresse: Jeg er frøyværing, men er mye borte. Jeg ser meg om. Jeg har sett mange vindparker og forsøkt å lodde stemningen der disse er i drift. Det burde dere også gjøre.

Om løgn: Det å påstå at jeg og mine gelike har spredd løgner i 20 år synes jeg er drøyt. Jeg har ikke ytret et ord om vindsaken siden jeg var saksbehandler, før første folkeavstemning. Jeg har opptrådt så tilbaketrukket at du ikke engang har sett at jeg er her.

Om infra-lyd, en presisering: Infralyd er vibrasjoner. De kan ikke høres av det menneskelige øre. Infralyd er energi. Energi stråler ut fra kilden i alle retninger, i en kuleform. Står du 50 m fra kilden og har lyden her som utgangspunkt så vil dennes virkning på kroppen være en udefinert faktor = 1.

Fjerner du deg fra kilden vil virkningen reduseres etter følgende nivåer:

Etter 300m, 36 ganger, etter 1 en kilometer, 400 ganger, etter 2 kilometer:1551 ganger, etter 3 kilometer: 3591 ganger og etter 5 kilometer: 10000 ganger.

Skal dette fremstilles grafisk må en benytte en logaritmisk tabell der: 1 =1. 2= 10x1. 3= 10X10X1 osv for å illustrere energireduksjonen kontra avstanden.

Om energien i utgangspunktet er liten, så er den uhyre liten når man kommer et stykke fra mølla. Når det dreier seg om mekanisk energi, som her vibrasjoner, så vil det være store vansker med å måle.

Dette er kjernen i problemet. Ved avstander over 500m er det så liten energi tilbake at det kan ha kun marginale effekter. Likeledes vil interferens med andre infralydkilder som finnes rundt i samfunnet kunne ødelegge resultatet. Dette gir begrunnelsen for den tvil forskere har til infralydforskning.Jeg vil for ordens skyld si at baffelvirkning fra omkringliggende terreng er utelatt. Denne kan være både deflekterende og absorberende, men i hovedsak vil reduksjonen av infralydenergien være som beskrevet. Dette er kjent fysikk, enkel matematikk.

Om dialogen med to folkevalgte: Det er tydeligvis ikke mulig å ha andre meninger om vindkraft enn herrene Grønskag og Crozier. De skal i så fall slås til jorden, tvert.

For meg er deres innlegg forsøk på latterliggjøring. Det må gå an å argumentere på sak. Jeg lurer på hvor de to herrer befinner seg om kommunestyret skulle ha en debatt om mobbing og mediekultur?

I en ikke alt for fjern framtid vil jeg anta Frøya vil delta i en kamp mot myndighetene for å oppnå økonomisk uttelling for vindenergi produsert lokalt. For tiden har dette muligens ikke den største betydning for Frøya, men det kan bli det. For andre fraflyttingstruede kystkommuner er det av stor betydning. Skal Frøya stå solidarisk med disse, og hvordan passer Motvind inn i en slik setting?

Ingen må tro at et folk kan overleve i en verden

hvor noen land skal sitte med alle kraftressursene, mens andre blir stående med lua i handa….. Husk, Norge er et lite land! Dersom vi ikke er beredt til å dele kan vi risikere å bli overrent av andre.

Jens Evensen. Politiker, statsmann, folkerettsdommer.

Med dette takker jeg for meg og til de meddebatanter som har vist støtte. Det er dessverre umulig å holde en dialog med en motpart som konsekvent velger å misforstå alt som ikke passer inn i deres verdensbilde.


Trond M. Jakobsen