- Dessverre er det uklart om det er kommunestyrerepresentanten, legen eller privatpersonen som uttaler seg i debatten

Geir-Are Valle 

Meninger

Lyden vi ikke hører

Steven Crozier deltar med meninger i vindkraftdebatten. Dessverre er det uklart om det er kommunestyrerepresentanten fra Rødt, legen ved Frøya legesenter, eller privatpersonen Steven Crozier som uttaler seg i debatten.

Vi kan ha mange hatter, så vi skal være tydelige på om det vi skriver representerer en rolle, eller en personlig mening. Jeg antar at det er en misforståelse fra spesialisten i allmennmedisin at han ikke nøyer seg med Steven Crozier når han går inn på et fagfelt, som han ikke er spesialist på, med kontroversielle meninger.

Rolleblanding

Det kan oppfattes som et forsøk på å gi det han skriver større faglig tyngde i rollen som representant for Rødt, hvor intensjonen er å motarbeide vindkraft i kommunen, når han underskriver som lege med årtier i praksis på Frøya.

Det kan være greit å redegjøre for faglig bakgrunn i meninger uten at en forsøker å vekte meningen med å bruke tittel, med mindre en skriver som representant for en organisasjon. For det blir uryddig på om han representerer Frøya legesenter med sine meninger.

Når det kommer til lyd har jeg like liten formell kunnskap som Crozier på området. Lyd er bare et særskilte område som jeg har litt kunnskap om.


 

Hva er lyd?

Innlysende er det at lyd er hva vi med øret kan høre. Det bli for konstruert etter min mening å definere lyd til mer enn det vi kan høre. Vi kan undersøke hva som skaper lyd, og om andre sanser enn øret er involvert i opplevelsen.

- Som hva slags konstruksjoner lyd forplanter seg i og hvordan lydbølger oppleves i varierende medier.

Lyd er trykkvariasjoner i luft som vi med øret oppfatter. Gjentar denne trykkendringen seg med en regelmessighet får vi en tone. Beethoven ble døv, men kunne med sin forståelse av toner komponere musikk.

Enkelttoner vibrerer etter en bestemt skalainndeling hvor en dobling eller halvering av antall svinginger hever eller senker tonen en oktav. Tonen middel A svinger med 220 Hertz (Hz).

Lufttrykket hvor tonen høres svinger da nøyaktig 220 ganger i sekundet. Går vi ned en en oktav får vi 110 ganger i sekundet. Ennå en oktav 55 ganger i sekundet. Tonen er fortsatt én A , men vil med å gå ytterligere ned ikke lenger kunne høres.

Hva er støy?

Min musikklærer (jeg er skolert på fiolin) omtalte musikken jeg komponerte og spilte på slutten av 70 tallet og starten av 80 tallet som organisert støy. Punkrock var ikke mottakelig for det finstilte sanseapparatet hos alle i like stor grad som i dag.

Støy er en subjektiv opplevelse. Enten det er toner i dissonans eller (u)rytmiske trommeslag, kan det beskrives som et fysisk ubehag i en musikalsk opplevelse. Men vi forstår at vi ikke har med en reelt kroppslig påvirkning når vi snakker om opplevelse av lyd i musikalske komposisjoner.

Hvordan støyen genereres og styrken på den avhenger selvsagt av det mediet det resonerer i og fra.

En plankegitar vil ikke lage like mye lyd som en kassegitar før en kobler den til en forsterker. Setter en på nok lydtrykk vil malingen løsne fra veggen og hår og briller blåse veggimellom.

En høy tone som svinger i luft mot et glass skal kunne skape hurtige nok bevegelser i det til at det sprekker. I teorien.

En lav tone kan selvsagt også kunne sette omgivelsene i bevegelse om den er sterkt nok. Uten av vi hører tonen, fordi den er under det som et menneskelige øre kan oppfatte, så kan vi merke vibrasjonen, og er den regelmessig kan vi bestemme hvilken tone vi har.

Så vi kan oppfatte lyd med andre deler av sanseapparatet enn øret, og blir den kraftige nok vil sikkert både spiker og bordkledning kunne løsne.

Skadevirkninger

I debatter om infralyd med Crozier på facebook har jeg flere ganger forsøkt å påpekt at det ikke er grunnlag for å hevde at lavfrekvent lyd, som svinger mindre enn 40 ganger i sekundet, vil kunne være skadelig.

Han vil ikke høre med det øret.

Jeg har også vist til en undersøkelse som har sammenfattet rapporter fra Council of Canadian Academies og Massachusetts Institute of Technology som slår fast at det ikke er skadelig lyd fra vindturbiner.

Denne rapporten peker derimot på en annen faktor som bekymrer meg, og som burde bekymre en spesialist i allmennmedisin: -Hvis du forteller folk at infralyd fra vindkraft er skadelig, så vil folk kunne oppleve plager. Psykosomatiske plager skal en ta på alvor!

https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_turbine_syndrome


 

Geir- Are Valle