- Kur mot Corona og klima

Geir-Are Valle 

Meninger

Klimakur 2030 vil ikke kurrere Coronaviruset. Det går sin gang inntil det er mutert til en ufarlig forbindelse, vi har fått en vaksine, eller er opparbeidet nok resistent i befolkningen og redusert smitten. En kombinasjon av disse tre vil etter en tid etablere seg på Coronavirus.

Siden den klimaresistente delen av befolkingen har nådd toppen i en brattere kurve enn vi ønsker for Corona så er det rasjonelt å vente med ny kunnskap, men vi har ikke tid til å vente.

Vi har 10 år på å gjennomføre de utslippskuttene som reduserer oppvarmingen nok til å unngå en verre tilstand enn vi allerede begynner å observerer på jorden.

Mellomistiden går mot slutten

Milanković-syklusene fikk oppmerksomhet på 80 tallet og det var enighet om at vi lever i en 6 000 år lang nedkjøling av planeten med en ny istid om 25 000 år. Senere har det kommet korrigeringer hvor en mener at mellomistiden vil fortsette i 50 000 år til.

Siden vi ikke har mer enn to århundre med eksakte temperaturmålinger vil mye av tidligere klima være kvalifiserte vurderinger av sedimenter og iskjerne-borringer.

I vår tid så kan vi avlyse The Clash sin tekst i London calling om at istiden kommer. Det blir varmere.

Spørsmålet som stilles og brukes som forklaringsmodell fra A. Berger og M. F. Loutre's publikasjon «An Exceptionally Long Interglacial Ahead?» på at vi ikke ser en nedkjøling, men en oppvarming etter Milanković-syklusene, skal vi merke oss.

Klimakur 2030

Siden det ikke hersker tvil om at vi går mot et varmere klima, og at årsaken er klimagassutslipp fra en voksende befolkning på jorden, så må vi handle. Slik vi gjør fordi det er en pandemi som tegner til å bli en av de mest dødelige i moderne tid på gang.

Globes and masks centered on China (coronavirus image) 

 

Vi kan ikke sitte med kunnskapen og ikke handle når helsen en truet. Så får vi håpe det ikke blir så ille som det ser ut med Corona, og vi får håpe det ikke blir så ille som det ser ut med klima.

Uansett må vi ta grep.

Det vil selvsagt være ille om vi etterpå oppdager at vi har gjort endringer, fått renere luft, skapt samhandling og forebyggende innsats, for ingenting.


Geir-Are Valle