Vi pensjonister har her blitt holdt for narr og god prat

Per Ervik 

Meninger

Vi pensjonister har betalt inn alt vi har blitt pålagt i visshet om at vi skulle få glede og nytte av de pensjoner vi mener har opparbeidet oss rett til. Pensjonistene har samme utgifter og faste kostnader til avgifter, husleie. mat m.m Minstepensjonistene har vel kr. 13.000.- pr. måned. Da blir det ikke mye til utskeielser.

Dessverre i 2011 ble forhandlingsretten erstattet med drøftingsrett, som ikke har fungert det hele tatt. Vi pensjonister har her blitt holdt for narr og god prat. Men no pensjonister NOK ER NOK!

Utgangspunktet for trygdeoppgjøret er gjennomsnittlig lønnsvekst i lønnsoppgjøret fratrukket 0.75 %. Dette har resultert i at vi pensjonister har tapt kjøpekraft hvert år i fire år. I tillegg blir gifte og samboende pensjonister trukket kr 10.000.- hver i året av pensjonen ifra folketrygden. Er det slik pensjonistene skal bli behandlet?

Pensjonistene har gjennom et langt arbeidsliv bidratt til vekst og utvikling i Norge som vi pensjonister er meget stolte av å ha vært med å bidratt til.

Pensjonistene har betalt inn alt vi er pålagt i visshet om at vi skulle få glede og nytte av de pensjoner som vi har rett på. Derfor er det urettferdig at vi på våre "gammeldager" skal være de eneste som i rene penger må gi avkall på normal lønnsvekst.

Vi pensjonister er fortsatt en stor ressurs for Norge. Derfor må forhandlingsretten komme på plass i igjen slik at pensjonistenes rettigheter blir ivaretatt.


Per Ervik

Hitra PP