- Sørg for en betydelig offensiv på utbedring av fylkesveiene

Meninger

Forslag til fylkesordfører og fylkesrådmann


Godt å se at både politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen, er opptatt av å øke aktiviteten  for dermed å kunne holde flest mulig i arbeid. At det da kan være aktuelt  med en ekstra satsing på fylkesveiene bør være gode signaler for folk flest i store deler av Trøndelag.

Mangel på nødvendig vedlikehold over mange år, har ført til at fylkesveiene i mange områder  er i svært dårlig tilstand. Dette gjelder ikke minst Øyregionen inkludert gamle Snillfjord kommune,som  har stort behov for opprusting og utbedring av fylkesveiene.

Min henstilling til våre fylkespolitikere:  Sørg for en betydelig offensiv på utbedring av fylkesveiene inneværende år !


Egil Hestnes