Meninger

- Når skal tennene bli akseptert som en del av kroppens anatomi ?

Per Ervik 

Meninger

Når skal tennene bli akseptert som en del av kroppens anatomi av dagens Helse-Norge på like linje som de øvrige helsetjenester som vi betaler egenandeler for? Dette her angår spesielt de eldre med minstepensjon, og rammer selvfølgelig også de unge når alder tilsier at fri tannlegebehandling opphører.

De i dag som blir rammet av forskjellige tannkjøttsykdommer kan risikere å miste sine tenner da dem har ikke råd til å betale for spesialistbehandling. Selv om en liten del blir refundert vist diagnosen er pendoritt. Kanskje tenner må trekkes og erstattes med implantat som er en meget dyr erstatning som koster dyrt.

Vi får i dag implantert nye ledd både i hofter og knær, som er en prisverdig behandling som gjør helsehverdagen for mange et bedre liv på mange måter.

Jeg stiller derfor spørsmålet her til slutt til statsminister Erna Solberg: Hvorfor skal Helse-Norge diskriminerer andre viktige funksjoner av kroppenes anatomi med høye egenandeler?


Per Ervik

Pensjonistpartiet