- Stopp, tenk dere om!

Selvågan  Foto: Bjørg Berge Brasøy

Meninger

Vi har alle et ansvar for å forebygge naturvandalisme. Nå gjelder det Selvågan.

Selvågan er av de fineste naturperlene på Ulvøya, på Hitra, i Trøndelag, ja…i en kåring ville naturmiljøet i Selvågan kunne toppe en liste over unike naturmiljø. Noe har skjedd også her av uheldige inngrep, men fortsatt kan naturrikdommen og urørt natur oppleves som overveldende når vi enten kommer sjøveien gjennom Grunnsundet eller fra Frohavet utenfor, eller til fots til Selvågan. I likhet med mange andre kommer jeg ofte i kajakk og padler gjennom dette unike området som er rikt på alt, både av det en kan se og det som skjuler seg. Sist for en ukes tid siden dukket en kobbe opp foran kajakken min og hilste på meg. Kanskje den ba om hjelp? Kanskje har også den hørt ryktene om at her skal det etableres 100 båtplasser med tilhørende naust og parkering for biler (40-50 biloppstillingsplasser).

Det har levd folk i Selvågan til uminnelige tider, og gården ligger der som den har gjort med svært godt bevarte bygninger med brygger, naust, driftsbygning, stabur og våningshus fra 1850 tallet. Gården ligger så fint i terrenget at den framstår som en del av naturmiljøet og understreker hvordan bygninger skal plasseres uten at naturen ødelegges.

Etter utbygginger både her og der på Ulvøya, mer eller mindre vellykket og i tråd med samfunnsutviklingen med fiskeoppdrett, mer turisme og hytter, framstår Selvågan som den siste naturperlen i vid omkrets. Men som ellers i samfunnet mangler vi ofte overordnede planer som kan bevare og beskytte slike umistelige områder mot naturvandalisme før det er for sent.Vi opplever at naturmiljøet er på vikende front ikke minst i flere LNF-områder; d.v.s områder regulert til landbruk, natur og fritid. Vi opplever etterpåklokskapens erkjennelser knyttet til vindmølleparkene som ved endt utbygging minner mer om industriområder. Hyttebebyggelse kan tilpasses, men med så massive utbygginger som det planlegges i sjøkanten og i sjøområdene her, kan Selvågan bli omvandlet fra en naturperle til et produksjonsanlegg for turistindustrien.

Stopp opp og tenk en gang til!

Vil en utbygging som planlagt i Selvågan med en omfattende marina og naturinngrep, være riktig i et langsiktig perspektiv? Vil tiltaket påføre naturmiljøet ubotelige skader? Dersom det etableres en verdiskala på hva vi ønsker å ta vare på, hvor vil dere da plassere Selvågan? Jeg vil før det er for sent rette spørsmålet til Hitra kommune, folket på Ulvøya, hyttefolket og ekspertene som skal forvalte naturmiljøet vårt. Jeg tror svaret vil bli entydig, og spørsmålet tilbake blir: Hvordan kan vi samarbeide om å sikre denne naturperlen?


Frode Steinar Berge