- Takk og pris for positive holdninger til samarbeid

Egil Hestnes  

Meninger

Hovedoppslaget i siste H-F om samarbeid mellom Hitra og Frøya , og hvor toppledere i begge kommunene gir så klart til kjenne positive holdninger til samarbeid mellom Øykommunene, bærer bud om at vi nå står foran ei gledelig utvikling av service og tjenester til innbyggere og næringsliv.

Det er jo ingen tvil om at våre kommuner har mye av de samme problemer og utfordringer, og ikke minst: begge kommunene har utvilsomt store og gode utviklingsmuligheter for framtida, om vi steller oss fornuftig og i "samarbeidsmodus".


- Vi kan kanskje si at koronaen fører oss sammen

Hitra og Frøya har en lang historie med havarerte samarbeidsprosjekter. Nå er utviklingen en annen med mer samarbeid på gang på flere områder.

 

Og når administrativ ledelse gir så klart inntrykk av og interesse for å utvikle samarbeidet videre, ja da skulle det bare mangle om ikke lokalpolitikerne griper muligheten.

Når de "Nye koster" i toppstillingene i begge kommunene nå er godt i gang med sine positive holdninger til samarbeid, må vi kunne ta det for gitt at også øvrige administrative og faglige ledere går hen og gjør likeså.

Jeg sier "Lykke til " i arbeidet for å få resultater av disse positive holdningene, og håper at vi som innbyggere også vil og kan bidra på våre måter så godt vi kan.Egil Hestnes

"Gammelordfører"