Meninger

- Nå må vi være varsomme når vi er ute i naturen

Meninger

I år som i fjor vil jeg minne om:

Mange har i løpet av de siste åra brukt mye av sin tid for å redusere bestanden av mink, kråke og ravn. Dette er først og fremst blitt gjort for å redusere skadene som slike arter påfører andre og da adskillig mer sårbare og sjeldne fugler.

Vi har nå oppdaterte opplysninger som forteller at dette gir positive resultater, noe jeg tror de aller fleste av oss er svært glade for. For eksempel observeres større bestander av ærfugl, eller ea som vi sier. Men nå går denne inn i den mest kritiske hekkefasen, når hoa legger seg i ro på reiret fram til klekking. Og da blir den langt mer sårbar for vår adferd langs strandlinjen.

Ole L. Haugen 

 

Vi er stor takk skyldig til de som oppofrende og frivillig har bidratt og bidrar til at vi nå opplever slike svært gledelige forbedringer ute i vår natur. Nå kan vi alle bidra litt ved å tenke over vår egen adferd og hvor vi beveger oss. Eller med andre ord, vi må være varsomme. Og ikke minst: Husk båndtvangen for hunder!

Oppfordringen blir derfor, til både fastboende, hytteeiere og andre besøkende: Vær forsiktig i hekketida, og husk at det nå bokstavelig talt er tiden for helt nytt, men sårbart liv. Bruk naturen med forsiktighet, ha respekt for dette, og husk å ha kontroll på hunden din – respekter båndtvangen!

Jeg benytter for øvrig anledningen til å ønske alle ei riktig fin pinsehelg!


Ole L. Haugen

Ordfører