Meninger

Havbruksfond eller produksjonsavgift – stortingsopposisjonens dans rundt gullkalven?

Meninger

Jeg lar meg forundre over det spillet vi ser, og har sett, fra stortingets opposisjon (med unntak av Frp) rundt dette med Havbruksfond og Produksjonsavgift fra norsk havbruksindustri.

Den opprinnelige intensjonen med hele diskusjonen var å tilføre små havbrukskommuner en form for kompensasjon for til dels store kostnader forbundet med tilrettelegging av arealer og vertskap for denne næringen. Dette prinsippet har det ikke hersket noen nevneverdig uenighet om, hverken fra næringen selv eller norske politiske myndigheter. «Alle» har vært enige om dette prinsippet.


 

Uenigheten startet ifm. valg av ordning. Vår egen Hitra-ordfører, både privat og som leder for Nettverket for fjord- og kystkommuner (NFKK), har ivret for en Arealavgift som nå altså lanseres under navnet, Produksjonsavgift. Han har jobbet for denne avgiften (visst nok i 10 år ifølge han selv til HF) både under egne regjeringer og flere Solberg-regjeringer uten å få gjennomslag (før nå?).

Solberg-regjeringen, med fiskeriminister Per Sandberg, brøt så igjennom en årelang diskusjon og fikk på plass Havbruksfondet som gjennomførte sin første utbetaling i 2018. Vi husker da at Hitra fikk 61,5 mill. og Frøya 103 mill. fra fondet. Altså en god og treffsikker ordning for de berørte norske havbrukskommunene. Hverken Hitra-ordføreren eller NFKK har imidlertid vist noen nevneverdig entusiasme rundt denne Havbruksfondsordningen.


- Det brer seg et opprør blant kystkommunene

- Må få mere balanse i Havbruksfondet enn det regjeringen foreslår, mener stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) med støtte fra sine partikolleger i Hitra og Frøya.

 

Det har vært åpenbart i mange år at en Arealavgift eller Produksjonsavgift ikke ville kunne konkurrere med Havbruksfondet når det gjelder kompensasjon til havbrukskommunene. Likevel har altså NFKK, med Hitra-ordføreren i spissen, drevet med intens ned-snakking av Havbruksfondet samt lobby-virksomhet mot stortingets opposisjon for å få på plass en mer «konvensjonell» skattlegging av havbruksnæringen a la Arealavgift/Produksjonsavgift. Det gikk da så langt at stortingets opposisjon «tvang» regjeringen til å utrede mer konvensjonelle skattemodeller for dette.


 

Det var selvsagt en «gavepakke» til fotfolket i finansdepartementet. Der er ryggmargsrefleksen at alle skattemidler skal rett inn i statskassen for så å fordeles (tynt utover hele landet) fra finansdepartementet. Havbruksfondet passer imidlertid ikke inn i denne tankegangen. I utredningsarbeidet har da tydeligvis Arealavgift blitt til Produksjonsavgift og det har også (på håret) blitt avverget en Grunnrentebeskatning på næringen i denne prosessen. Hva som skjer med den gode og treffsikre Havbruksfondsordningen etter 2022 forekommer meg noe uklart.


 

Så skjer det som jeg personlig stiller meg litt vantro til: Sittende Solberg-regjering ser ut til å ville avvikle dagens Havbruksfond og lanserer samtidig en Produksjonsavgift. Her har jeg på følelsen at byråkratiet i finansdepartementet har fått arbeidet «relativt uforstyrret» med de modellene som nå lanseres? Lurer også litt på om regjeringen har tatt seg tid til å «lese korrektur» før de lanserte dette?

Det som imidlertid irriterer meg grenseløst er at NÅ gir da Hitra-ordføreren, NFKK og stortingets opposisjon utrykk for overraskelse over at dette gir et drastisk tap av inntekter til norske havbrukskommuner, når det egentlig er de selv som har kjempet gjennom akkurat dette resultatet? De jobber nå tydeligvis intensivt med komme seg ut av dette med æren i behold ved å rette skytset mot regjeringen. Regjeringen har faktisk bare levert på det disse har mast om i mange år, og da er det, i rettferdighetens navn, lite redelig å kritisere regjeringen for det.

Nå kommer helt sikkert Hitra-ordføreren med en detaljert og byråkratisk oppbygd imøtegåelse mot dette innlegget, muligens stinn av tåkeleggende detaljer, men i bunn og grunn har han, NFKK og stortingets opposisjon fått det akkurat slik de har mast og bedt om.


Dag Willmann