Meninger

- Kjære Dag Willmann

  Foto: Monica Mollan

Meninger

Det er mulig å skjønne at du er lite mottakelig for "detaljert og byråkratisk oppbygd imøtegåelse". Ubehagelige fakta og mangel på egeninnsats og gjennomslagskraft kan jo bare gi enda dårligere samvittighet.

De er nok heller for oss andre å bruke energi og innsats på andre, slik at resultatet kan bli best mulig.

Så får du heller bare fortsette å distrahere og prøve å komme unna forlegenheten det er å måtte ta ansvar for det ditt parti har fremmet forslag om, og som du nå åpenbart sliter med å identifisere deg med. Forståelig nok.

Når man i tillegg ser tilbake til 28. januar hvorpå du etterlyste flere gladsaker, så savner jeg noe positivt å høre fra din kant.


Monica Mollan


Innlegget fra Mollan er et svar på dette innlegget fra Willmann: