Meninger

- Det er viktig at politikere setter seg i førersetet og ikke lar seg presse fra skanse til skanse av kapitalsterke investorer

Selvågen 

Meninger

Det var med sjokk og vantro jeg for noen uker siden  mottok melding om at det foreligger et nytt reguleringsforslag for nordsida av Ulvøya.

Omtrente 5 år er gått siden siste reguleringsplan for området ble godkjent.  Utbyggers daværende ønsker om omfang ble redusert til dagens nivå på 30 båtplasser.  

Jeg håper virkelig ikke at omkamper er en effektiv måte å få gjennom viljen sin på.

Selvågen er en av de få gjenværende vågene på Ulvøya som er relativt uberørt av menneskelig påvirkning.  Vågen har en spennende historie som blant annet nødhavn der kystverket i sin tid satte opp 4 ankringspunkt som fremdeles er der.

Utbygger reklamerer da og med at dette er en stille våg, noe foreliggende reguleringsplan fullstendig vil ødelegge med 100 båtplasser, sprengning, massiv utfylling ved sjøhaugen, naustrekke på ca 150 meter, parkeringsplasser til 100 båteiere, servicebrygge, husbygging mm 

Denne planen vil fullstendig rasere vågens karakter og  ødelegge Selvågen som kulturlandskap, true dyreliv til vanns og til lands for alltid.

Det er en smal sak å sprenge fjell, men det er umulig å gjenopprette for kommende generasjoner.

Hvorvidt det er marked for det antall hytter og båtplasser som her planlegges er og høyst usikkert.

Hitra er en flott kommune, med mange kvaliteter.  Været er ikke alltid det beste, men muligheten til friluftsliv og rekreasjon er gode både på sjø og land. Disse kvalitetene er fullstendig  avhengig av uberørt natur og at politikerne tar vare på naturgitte kvaliteter som selvågen er.


 

Mine forfedre levde sine liv i Selvågen. De så på seg som forvaltere av skaperverket med et bevisst fokus på å utvikle området i takknemlighet og respekt for naturen. De var endel av et  fellesskap av flere grunneiere som utviklet området sammen. Det er krevende å være vitne til at denne tanken nå synes å være forlatt. 

Denne saken handler ikke bare om Selvågen, men om hvordan Hitra skal utvikle sine naturgitte kvaliteter for å tiltrekke seg turister og feriegjester.  Næringsutvikling er viktig, men det må skje på naturens premisser og i en målestokk som ivaretar vesentlige kvaliteter ved området. Denne planen gjør ikke det og vil redusere områdets attraktivitet.

Det er avgjørende viktig at politikere her setter seg i førersetet og ikke lar seg presse fra skanse til skanse av kapitalsterke investorer.


 

I Selvågen er det nå  30 båtplasser og det dekker behovet for de 27 godkjente hyttene.

Selvågen må nå få være i fred for kapitalkreftenes umettelige ønske om mere penger i kassen.  Ulvøya er en liten naturskjønn øy der fjæra i Ulvan allerede er ødelagt av utbygging. Øya pepres full av hytter og uberørt natur er snart fraværende. Denne saken krever modige og kloke politikere som våger å ta bærekraftige valg for kommende generasjoner.


Denne saken fortjener på mange måter en ny Hitraaksjon der politikere og beslutningstakere må utfordres til bedre å ta vare på natur, dyreliv, kulturlandskap og historie.


Knut Meinert Kiplesund