- Frøya AP vil kjempe for Øyrekka Folkehøgskole

Slik kan en eventuell Øyrekka folkehøgskole bli seende ut. (Tegning: Ark. Odd Thommesen )  Foto: Odd Thommesen

Meninger

Helt siden Januar 2015, da grupper fra NTNU –Eksperter i Team - kom med forslag om å etablere en folkehøgskole, har Mausund-miljøet arbeidet etablering av en skole på Mausund. I 2015/ 2016, initierte Frøya kommune arbeidet med en søknad, der man bl.a. hadde folkemøte, der skolens profil, linjevalg, og samarbeidspartnere ble diskutert og kartlagt.

Frøya er mulighetenes region! Vi vet at havbruksnæringen er vår viktigste eksportnæring etter oljeeventyret. Frøya og Hitra - fra fraflyttingskommuner til to av landets fremste vekstkommuner. Vi har et næringsliv som både er innovative og internasjonale. Vi har utfordringer med rekruttering, og vi har i dag en andel av arbeidsinnvandrere på over 25%.

Det spås fortsatt vekst i havbruk og de største havbruksaktørene er etablert i regionen. Vi opplever at tradisjonelle primærnæringer, havbruk, innovativ industriutvikling i verdensklasse og internasjonalisering går hånd i hånd. Froan naturreservat er landets største verneområde til sjøs


 

Dersom det er ett sted dagens unge kan komme morgendagens samfunn tett innpå livet, og gjennom erfaring og kunnskap få lære hva som har formet samfunnet vi lever i, må det være i Øyrekka – i nært samarbeid med ulike miljøer på «Fast-Frøya» og resten av regionen.

Med sjøen som fellesnevner vil skolen gjennom sin faglige innretting søke å bevisstgjøre ungdom på hvilke enorme muligheter som ligger i bærekraftig utnyttelse av havrommet.


1. Moderne havutnyttelse

2. Havlandet

3. Miljøvern og bærekraftig forvaltning

4. Maritim multisport

5. Kystbaserte matopplevelser


Dette er linjevalg som er unike og i tiden, noe som ungdom interesserer seg for.

Noe som er spesielt med Øyrekka Folkehøgskole, er integreringen med resten av samfunnet.

Vi vet at de har vært i dialog med flere lokale bedrifter, der både utenlandsopphold og yrkesprøving har vært tema. I regionen har vi BLÅTT kompetansesenter og Guri Kunna VGs, som begge er viktige samarbeidspartnere. Det planlegges samarbeid med lokale fiskere, med fokus på kortreist mat og nye ressurser fra havet. Unikt er at det planlegges for alternative undervisningsrom i øyrekka.

De søker aktivt samarbeid med lokale bedrifter for yrkesprøving, tilgang på kompetanse og utenlandsreiser.

Ideen om folkehøyskole i øyrekka kom som nevnt innledningsvis fra studenter ved NTNU gjennom prosjektet «Eksperter i team» - som helt siden 2007 har vært involvert i utviklingsarbeid på Frøya. Noen av studentene som besøkte øyrekka i 2015 hadde selv bakgrunn fra folkehøyskole. «Eksperter i team» har som grunnleggende ide å lære studentene tverrfaglig samarbeid. Helt siden studentgruppa la frem sin rapport, har arbeidet med folkehøyskole i øyrekka vært preget av nettopp tverrfaglighet. Nå er tiden inne for også tverrpolitisk innsats for å få dette unike prosjektet i gang.

Vi ønsker at det gis oppstartbevilging til Øyrekka Folkehøgskole, den første genuint blåe folkehøgskolen i Norge. Vi vet at en etablering skaper enorme ringvirkninger for Mausund, resten av øyrekka - ja, for hele øyregionen!


Frøya Arbeiderparti

ved leder Nils J. Karlsen