- Vi kan ikke akseptere å bli isolert i store deler av døgnet

Meninger

Stengte tunneler vil isolere frøyværingen og hitterværingen!

Med fare for å bli stemplet som kverulant, vil jeg nok en gang etterlyse plan for avvikling av trafikken under oppgraderingen av våre to tunneler.

Det har blitt stilt spørsmål om dette mange ganger, senest av Billy Fredagsvik i et leserinnlegg i Frøya.no den 27 mai. Billys spørsmål og bekymring går jeg ut fra var på bakgrunn av det som kom frem i gruppevideomøte den 13. mai, der begge kommunene, fylkeskommunen og næringslivet var representert. Ingen konkrete planer ble lagt frem, dette underbygger det problemet vi står overfor og som skaper bekymring både for menigmann og næringsdrivende.


 

Den eneste løsningen som Trøndelag Fylkeskommune så for seg ved oppgradering av Frøyatunnelen, var tolv timers nattestenging og fire gjennomslipp i løpet av dagen – i 1 ½ år.

Vi har tidligere fått opplyst at oppgraderingen av begge tunnelene vil ta ca 3 ½ år, det vil si at vi frøyværinger og hitterværinger vil så og si bli totalt isolert i store deler av døgnet i denne perioden.

”Det er helt forkastelig om det skal ta så lang tid” sier Billy Fredagsvik (AP).

Jeg vil si at det er helt forkastelig uansett hvor lang tid det vil ta, vi kan ikke akseptere å bli isolert i store deler av døgnet under oppgraderingen, å samkjøre oppgraderingen av tunnelene ser jeg heller ikke som noen løsning på problemet.

De alternativene som er blitt lansert er: Nattestenging, kolonnekjøring, og eventuell avlastning med hurtigbåt og ferge.

For meg er kun et alternativ akseptabelt, opprettelse av fergeforbindelse mellom Frøya og Hitra og mellom Hitra og fastlandet. De andre alternativene er ingen løsning på problemet, men vil heller skape problemer for den enkelte trafikkant.

Som jeg forstår så er det flertall i begge fylkene for å opprette fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen (Møre) og Laksåvika (Trøndelag), da forstår jeg ikke at ikke arbeidet blir satt i gang umiddelbart.


Gir omstridte penger til ferge-prosjektet til Hitra

- Vi er langt ute på tullearenaen

 

Vi i ”Borgerlig Samarbeidsgruppe” på Frøya har i vår programerklæring vedtatt å arbeide for en beredskapsferge mellom Frøya og Hitra, dette er slik jeg ser det også den enest løsningen for avvikling av trafikken når tunnelen er stengt, ikke bare under den forestående oppgraderingen, men vil også representere et alternativ i eventuelle fremtidige stegninger.

Vår kjære ordfører Kristin representerer ”Borgerlig Samarbeidsgruppe”, og jeg går ut fra at hun vil fremme vår gruppes forslag om en beredskapsferge, slik at planleggingen og arbeidet kan komme i gang så snart som mulig, Vi har ingen tid å miste!


Arild Margido Johansen

Pensjonistpartiet Frøya