Meninger

Fortjener ros for hva som er gjort og som gjøres av siktrydding

Meninger

Et av de aller viktigste tiltak for å bedre trafikksikkerheten er rydding og kantslått langs de mest trafikkerte fylkesveier.

Så også på Hitra, hvor tidligere "buskaset" og høyt gress helt inntil veikanten, har vært til hinder for bl.a. Å oppdage rådyr og hjort i tide.


Vil unngå uhell i kantslåttsesongen

Sesongen for kantslått langs riks- og fylkesveger er i gang, og hvert år skjer uhell og skader på grunn av fremmedlegemer i gress og kratt.

 

Fylkeskommunen som veieier fortjener ros for hva som er gjort og som gjøres av siktrydding langs veiene.

Viktige trafikksikkerhetstiltak hilses velkommen!


Egil Hestnes