Meninger

- I pinsen registrerte vi dessverre at aktiviteten i år er i gang igjen

Illustrasjonsbilde (Shutterstock) 

Meninger

Villmannskjøring med vannscooter i Holasundet – da er det på gang igjen i 2020.

I Hitra-Frøya hadde jeg 6.8.2019 et innlegg om villmannskjøring med vannscooter i Holasundet, Dyrøya. I pinsen registrerte vi dessverre at aktiviteten i år er i gang igjen med flere passeringer med vannscootere i stor hastighet, i dette trange farvannet.


 

Igjen vil jeg påpeke hvor farlig dette er for personer som svømmer med og uten våtdrakt, kajakkpadlere og båter i området. Kjøringen skaper frykt for de som oppholder seg på/ved sjøen.

Det er hekketid og snart er ungene på vannet. Det virker som om førerne av vannscooter ikke synes å ta noe hensyn til fuglelivet på/ved sjøen. I 2019 pløyde de seg gjennom flokker med svømmende grågåsunger som ikke var flyvedyktig.

Ærfugl er i dag nesten fraværende i området.

Selvfølgelig kan førere av noen fritidsbåter også, rent unntaksvis benytte for stor hastighet, men vannscootere står i en særstilling i så måte. Hastigheter er estimert til ca. 40 knop eller høyere.


 

I 2019 hadde jeg kontakt med miljøkonsulent Eyvor Helstad, Frøya kommune, som den gang kunne opplyse at Trondheim Havn arbeidet med et nytt regelverk/forslag, som senere er ment å resultere i en ny forskrift for Frøya kommune, når det gjelder regulering av ferdsel på sjøen, hastighetsbegrensninger mv.

Det har nå gått nesten ett år, og det er tydeligvis ikke noe nytt i saken, som er offentlig kjent. Kravet må være at hele eller deler av Holasundet får skilting med SAKTE FART med en fartsbegrensning på maks 5 knop. Vi som har tilhold i Holet ser fram til at dette kan bli en framtidig løsning.

Det må antas at min henvendelse ikke gjelder bare Holasundet på Frøya.

På vegne av en rekke fastboende og ferie- og fritidsbeboere i Holet.

Mvh

Magnar Skaret