- Har du tenkt på å konfirmere deg i kirka våren 2021? Da må du lese her

Meninger

Har du tenkt på å konfirmere deg i kirka våren 2021? Da må du lese her

I år er alle ting annerledes. Årets konfirmasjoner blir i september, og oppstart av nytt konfirmantkull blir derfor senere enn vanlig. Men vi gleder oss til å ønske dere nye konfirmantene velkommen i kirka på Hitra.

Det er sendt ut til alle elever på 8.klassetrinn et innmeldingsskjema. Dette bruker du hvis du er interessert i å melde deg inn som konfirmant. Vi var nødt å få hjelp fra skolen denne gangen og vi takker skolen for velvilligheten. Dette skjemaet du har fått fyller du ut og sender det tilbake på e-post til undertegnede (Birgith prest), eller du legger det i en konvolutt og leverer det på servicetorget på Rådhuset. Merk konvolutten med konfirmant 2021 og adresser det til Birgith Østnes, sokneprest Hitra.

En tredje mulighet er å møte opp 24. juni på Misjonssenteret på Fillan, ta med skjemaet så fyller vi det ut sammen. Vi har flere skjemaer med oss, så om du ikke får skrevet det ut ordner det seg når vi møtes. Mange synes det er greit å få prate med presten og evt. komme med tilleggsopplysninger som ikke alltid er like lett å få ned på papiret. Det blir en kort en til en samtale.

I forbindelse med at vi må overholde smittevernreglene er vi to som skriver inn og en som sørger for at smittevernet overholdes. Så det skal være helt trygt å komme på misjonssenteret. Dato er 24. juni 2020, kl. 17.00 – 19.00, sted; Misjonshuset, Fillan. Vi vil lage et info ark som dere får ved innmelding. Her står litt om programmet frem til jul 2020.

Vår første samling blir onsdag 23. og torsdag 24. september. Dere vil få beskjed hvilken dag dere møter. Dette pga. antall sitteplasser vi har til disposisjon og opprettholdelse av smittevernreglene. Dette er et info møte med konfirmanter og foreldre. Viktig at alle møter da det blir gitt viktig informasjon! Sted; Misjonssenteret, Fillan, kl. 17.00 begge dagene. Følg også med på vår Facebook gruppe – Konfirmant 2021. Meld deg inn der, både konfirmant og foreldre/ foresatte. Her kommer mye nyttig informasjon.


Velkommen som konfirmant!

Hilsen Birgith prest