Mening

- Jeg har fortsatt tro på fergeløsning

Arild Margido Johansen 

Meninger

- Nytt tunnelløp er førsteprioritet. Dette ropes det i kor fra et nesten samstemt kommunestyre, og får tilslutning fra lederen for Frøya Næringsforum, Torill Pettersen.

Jeg må vel si meg enig i at en ny tunnel under Frøyfjorden har vært det beste alternativet, og som også jeg drømmer om. Men det er ikke så ofte drømmer går i oppfyllelse, og denne har jeg vanskelig for å se vil gjøre nettopp det, i hvert fall ikke i min tid.


Men hvis vi mot formodning får gehør fra fylke og stat til å bygge en ny tunnel, hvor lang tid vil det ta før vi kan sprenge den første salven? Vi vet det tok lang tid å finne fjell som var sikkert nok til å bygge Frøyatunnelen for 20 år siden, og den første salven var et bomskudd. Hvis fjellkvaliteten tillater det, så bør et nytt tunnelløp ligge ved siden av den eksisterende tunnelen, slik at det kan etableres en rømningsvei mellom tunnelløpene, hvis ikke, bør dette alternativet strykes fra prioriteringslista.


 

Men det store spørsmålet er: Hvor lang tid vil det ta, og hva vil det koste å ferdigstille en ny tunnel?? Og hvordan vil i tilfelle finansieringen skje?

Jeg går ut fra at de som ivrer mest for dette alternativet regner med å få dekket det meste av kostnadene fra fylke og stat. Men på bakgrunn fra den årlige kampen om å få midler til vedlikehold av fylkesveiene, så blir jeg veldig overrasket hvis vi plutselig får bevilget milliarder til en ny tunnel. Frøyværingen må nok belage seg på å betale det meste av dette, ved høye bomavgifter fra vedtaket om ny tunnel blir fattet og i mange år fremover.


Jeg går ut fra at ingen er interessert i og tre en slik avgjørelse nedover hodet på de som i tilfelle må betale regningen, men at vi får en demokratisk avgjørelse, dvs en folkeavstemning.


Selv om seksjonsleder for veg i Trøndelag fylkeskommune, Jo Bernt Brønstad, sier at en fergeforbindelse er umulig og at det vil koste mellom 100 – 140 millioner, så har jeg fortsatt størst tro på en slik løsning. Ved å etablere et beredskapsfergeleie under oppgraderingen av Frøyatunnelen, er dette noe som vil komme oss frøyværinger til nytte senere, spesielt ved langvarig stenging av tunnelen.


Ber Fylkeskommunen vurdere ekstra tunnel under fjorden

Næringsliv og politikere mener det er helt uaktuelt å stenge Frøyatunnelen i lange perioder og har andre krav til Fylkeskommunen.

 

Jeg tviler ikke på at de tallene seksjonslederen legger frem når det gjelder beredskapsferge er riktig, men hans forslag om skyttelbuss er vel heller ikke gratis? Her er det vel det viktigste å velge en løsning som tjener den enkelte trafikkant best.


Torill Pettersen (Frøya Næringsforum) uttalte i Hitra-Frøya den 5. mai i år, at fergeberedskap er noe begge øyene har hatt på ønskelista i lang tid, og at det er en god anledning til å innføre dette nå, noe jeg er 100% enig i.

At hun senere har inntatt et annet standpunkt, der hun den 21. juni uttaler at et nytt tunnelløp må være førsteprioritet, håper jeg ikke betyr at hun ikke har beredskapsfergeleie som et alternativ, da dette etter min mening er det mest realistiske.


Arild Margido Johansen

Pensjonistpartiet Frøya

FLERE LESERINNLEGG FINNER DU HER