- Få alle fakta på bordet

Tirsdag fikk Frøya Arbeiderparti besøk av Bjørn Iversen (Ap) og Pål Sture Nilsen (Ap).

Nils J. Karlsen, Bjørn Iversen og Pål Sture Nilsen har vært på befaring på Frøya.  Foto: Privat

Meninger

Begge sitter i hovedutvalg for veg i Fylkeskommunen. Tema for dagen var to-delt:

1. Utfordringer Frøya kommune har i forbindelse med fylkesveier og problematikken ved Dyrøy fergekai.

2. Rehabiliteringen av Frøya-tunnelen.

Sammen med flere representanter fra Frøya Arbeiderparti, hadde vi en befaring av fylkesveiene samt at vi besøkte Dyrøya og fikk beskrevet våre utfordringer med fergekaia.Frøya kommune har nylig hatt en gjennomgang av fylkesveiene og behov for reasfaltering, siktforbedring mm. Dette ble grundig diskutert.

Det er viktig at vi selv er tydelige på våre prioriteringer, har prosjekt som er «gryteklare», det vil si at vi kan sette i gang prosesser så snart vi har finansiering på plass.

For kommunens del gjelder dette særlig gang- og sykkelvei mellom Dyrvik og Hellesvik, samt fergekaia på Dyrøya. For begge prosjektene foreligger det reguleringsplaner.

De opplevde veiene som dårlige, spesielt strekningen Gurvikdal-Sandvika. De kommenterte også hvor smal og uoversiktlig veien til Dyrøya er. Brua over Kvernøystraumen fikk også spesiell oppmerksomhet.


- Kommunene bør få mer makt over strandsonen sin

- Reglene er altfor strenge i dag, sier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth, og får full støtte fra frøyaordfører Kristin Strømskag.


Etter en informativ rundtur, via Nordskaget og Flatval, ble besøket avsluttet med et lunsjmøte på Rabben Marina og Restaurant.

Her var tunnelrehabilitering tema. Lunsjmøtet ble besøkt av flere medlemmer fra Frøya AP og vi hadde en god diskusjon om utfordringene knyttet til rehabiliteringen av Frøya-tunnelen.

Hvilke alternativ har vi med tanke på trafikkavvikling i anleggsperioden – gjennomslipp, hurtigbåt, ferge. Hvilke utfordringer ser næringslivet og andre grupper som bruker tunnelen til daglig.Viktige element, som befolkningsvekst og verdiskapning, ble også diskutert. Hvordan ser det ut i Øyregionen om 20 år? Noe som vi må ta høyde for.

Budskapet fra diskusjonen var tydelig. Få alle fakta på bordet. Hvilke kostnader har de forskjellige alternativene. Hvilke begrensninger oppstår i anleggsperioden og hva kan gjøres for å minimere påvirkning på næringsliv og andre.