- Vi kan ikke godta at ingen reagerer når de ser disse søkertallene

Knut Arne Strømøy og Lene Dahlø Skarsvåg i Frøya Sp 

Meninger

Det er mye som fungerer ved Guri Kunna videregående skole, det er helt klart. For en utenforstående som leser fylkesdirektør for utdanning Vegard Iversens innlegg virker det derfor som om alt er såre vel. Det er det ikke. Det er ikke vi som har skivebom, det er utdanningsdirektøren som ikke helt treffer mål.

Det ser ut til at Iversen unnlater å forstå faren med lave søkertall på studiespesialisering. Signalene, kommentarene og de mange bekymrede uttalelsene fra lokalbefolkningen, ansatte ved skolen og næringslivet gir oss grunn til å reagere. Det er svært bekymringsverdig at det nå bare er en tredjedel som har søkt studieforberedende i forhold til tidligere elevtall ved de videregående skolene i øyregionen. Konsekvensene kan bli alvorlige for lokalsamfunnet vårt. Vi trenger stadig flere med høyere utdanning både i privat og offentlig næringsliv. I flere tiår har det vært jobbet hardt for å øke søkertallene til det studieforberedende programfaget, og med et pennestrøk er det arbeidet lagt i grus.
 

Direktøren trekker fram det utviklingsarbeidet som har vært utført, som fagskole og deltakelse i arbeidet med havbruksingeniør, samt de gode resultatene ved skolen på noen utvalgte punkt. Dette gleder vi oss selvfølgelig over. Det er veldig bra at skolen har jobbet for å få til en utdanning på fagskole- og universitetsnivå i Norges største havbruksregion.

Fylkeskommunen har ansvar for skolestrukturen i den videregående skolen i Trøndelag. Vi kan ikke godta at ingen reagerer når de ser disse søkertallene. Vi er kjent med at næringslivslederne har hatt gjentatte møter med skolens ledelse og fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen, uten at det har ført til noe som helst. Resultatet blir oppgitthet og frustrasjon.


 

I et demokrati er det blant andre politikerne sin oppgave å stille de kritiske spørsmålene samt å belyse forhold som ikke fungerer. Når vi opplever at fylkesdirektøren slår seg på brystet og avviser alle kritiske spørsmål, undres vi. Ønsker han nedgangen i søkertallene på studiespesialisering i vår region? Ser han på utviklingen som uunngåelig? Som politikere ønsker vi å styre utviklingen, og vi er opptatt av skolen og ungdommene våre her i øyregionen. Når vi opplever en negativ og uønsket utvikling, er det vår plikt å reagere. Frøya og Hitra har til sammen i overkant av ti tusen innbyggere. Det bør ringe noen klokker som forteller fylkesdirektøren og politikerne at nåværende utvikling er feil.


 

Vi stiller spørsmål, og vi fortjener å bli tatt på alvor. De svarene vi har fått til nå, kan vi ikke leve med. Vi ber om at fylkespolitikeren tar tak i denne saken. Vi ber om en uhildet evaluering av situasjonen på skolene etter sammenslåingen. Dette bør gi en pekepinn på dagens situasjon. Her er det snakk om en riktig og fornuftig forvaltning av skattebetalernes penger. Vi ber om at fylkesdirektør Vegard Iversen tar innbyggernes bekymringer på alvor, og håper han kan få en større forståelse for de utfordringene vi står overfor. Vi ber også politikerne i fylkeskommunen om å gripe inn. Vi trenger handling nå.

Knut Arne Strømøy og Lene Dahlø Skarsvåg, Frøya senterparti