- Frøyværinger, våkn opp!

Meninger

Nå må alle frøyværinger våkne opp og se hva som er i ferd med å skje! Dersom fylkeskommunen får det som den vil , vil vi bli isolert trafikkmessig fra og med neste sommer, for da stenges tunnelen mellom Frøya og Hitra for rehabilitering. Den vil være stengt i ett og et halvt år, minimum. Vi har ingen omkjøringsmulighet i dag. Det vi blir tilbudt er 4 – fire – og ledete gjennomkjøringer på dagen. På natta vil tunnelen bli stengt. Dette holder ikke i 2021! Dette holder hverken for næringslivet eller den vanlige mann/kvinne. Vi vil bli ført tilbake i tid til tida før fergesambandet ble opprettet midt på 60-tallet. Personbiltrafikken gjennom tunnelen skal reduseres til et minimum. Flest mulig skal over på buss.


 

Tenk på de køene som vil oppstå når 10-15 laksetrailere, andre lastebiler, flere busser samt en mengde personbiler, ambulanser, taxier osv. skal stå flere timer i kø for kun å slippe gjennom tunnelen 4-fire- ganger i døgnet. Og dette skal pågå i 18 måneder!!

Dette går bare ikke! Vi vil bli totalt isolert!

Slik vi i Pensjonistpartiet ser det er eneste løsning på problemet at den gamle fergeforbindelsen mellom Frøya og Hitra opprettes som en nødløsning i den tida tunnelen er stengt. Ferge mellom Frøya og Hitra er eneste løsning, slik vi ser det. Alt snakket om ny tunnel er helt urealistisk. En slik reservetunnel kan vi ta fram etter at vedlikeholdsarbeidet er ferdig, for en slik reserveløsning må vi ha, men vi rekker ikke å få den ferdig til neste sommer. Det er det det her er snakk om. Vi har ikke tid til å vente på en ny tunnel. Det vil ta 10-15 år før den er ferdig, og den vil føre til store bompengesatser. Kostnaden vil bli 2-4 milliarder kr.

Derfor ber vi i Pensjonistpartiet om at du frøyværing tenker over hva som er i ferd med å skje. Vil du sitte bortimot isolert her på Frøya i minst 18 måneder? Så og si uten mulighet for å forlate øya i privatbilen.


 

Den klart beste og eneste løsningen er å opprette ferge mellom Frøya og Hitra i vedlikeholdsperioden. Det vil da bli snakk om to ferger ala de som går på Trondheimsfjorden, da trafikken gjennom tunnelen daglig er så stor at det vil bli krevd. Fergene vil minst ha avgang samtidig fra Frøya og Hitra en gang i timen på dagtid, kanskje annenhver time på natta (24.00 – 06.00).

Vi ber om at frøyværingene går for fergeforbindelse som beredskapsløsning i vedlikeholdsperioden.

Så tar vi tunnelen etterpå! For beredskapsløsning må vi ha, også etter at tunnelen åpner igjen.Med vennlig hilsen

Jan Erik Sandvik

(sekr. Pensjonistpartiet Frøya)