- Muligheten for å debattere under våre nettartikler er tatt bort. Her skal jeg prøve å forklare hvorfor

Bjørn Lie Rønningen, redaktør i lokalavisa Hitra-Frøya  Foto: Thomas Brun, NTB Scanpix

Meninger

Mange har merket at muligheten for å debattere under våre nettartikler er tatt bort. Her skal jeg prøve å forklare hvorfor:

Lokalavisa har de senere årene brukt Facebook som debattplattform også inne på artiklene våre. At denne muligheten har vært stengt ned de siste ukene og fortsatt er det, skyldes rett og slett en teknisk feil hos Facebook. Et sikkerhetsbrudd hos Facebook gjorde at tidligere kommentarer som vi hadde slettet, likevel ble publisert.

Inntil vi er trygge på at dette er i orden, har vi (i likhet med ganske mange andre aviser) valgt å ta ned muligheten for å kommentere direkte på artikler. Det er fortsatt mulig å kommentere på disse artiklene når vi lenker dem opp på avisas Facebook-side. Eller å sende oss et godt "gammeldags" leserinnlegg, som vi publiserer på våre debattsider.

For flere år tilbake brukte vi en debattplattform som heter Disqus. "Hvorfor kan dere ikke gå tilbake til den?" er det noen som spør. Dette er for tida heller ingen god løsning og som har gjort at andre mediehus har stengt ned sin debattmulighet via Disqus. Årsaken til stansen av Disqus-bruk er at leverandøren, ifølge en avsløring gjort av NRKbeta, kan ha brutt personvernlover på flere norske nettsteder.

Dere som brukere av lokalavisa Hitra-Frøya skal være sikre på at vi tar personvernet på alvor. Derfor skal vi være helt sikre før vi slipper slike tredjepartsleverandører inn på våre sider.


med vennlig hilsen

Bjørn Lie Rønningen, redaktør i lokalavisa