- Takk Jarle, Oddveig, Kjell Arne, Tone, Else Beathe, Joralf med mange flere for den store innsatsen

Meninger

Ungdomshuset Solhaug (Sneppen) på Hestvika
 

Litt historikk om «Solhaug». Huset ble bygget 1922-23 etter initiativ av en ikke ukjent kar her på Innsia med navn Lars Ålmo, som sammen med flere, deriblant Alfred Børøsund og Molla Strand med mange flere her fra Innhittersiden, sto på for å få bygd «Solhaug».

Tomt ble gitt fra eier av gården Girindvika (Andresen)!. Solhaug var i mange år Innhitras storstue. Huset har blitt brukt til mange store tilstelninger, deriblant Riksteatret da huset hadde bygningsinrettingen etter deres krav.


 

Husmassen har hele tida hatt forandringer og godt vedlikehold som har blitt gjort på dugnad. Vi hadde en stor ulmebrann på huset på 80-tallet! Etter det ble det gjort store forandringer både utvendig og innvendig på huset som igjen ga huset en skikkelig renovering.


 

Tidene forandrer seg og dugnader forsvinner og det er synd da. Men vi er heldige her på Innsia som har fortsatt noen få ildsjeler som tar vare på dette flotte bygget som det fremstår i dag nymalt og stelt både utvendig og innvendig og klar til utleie til forskjellige tilstellinger til enhver tid. Takk Jarle, Oddveig, Kjell Arne, Tone, Else Beathe, Joralf med mange flere for den store innsatsen dere gjør her slik at Solhaug fremstår velstelt og fin og klar til bruk til enhver tid!

Takk til ungdommene som har hatt sommerjobb i år med å gjøre forskjellig malerarbeide på huset. Dere har gjort en flott jobb!

Ønsker alle en fortsatt god sommer!


Med vennlig hilsen

Per Ervik