Meninger

- Beredskapen for både Frøya- og Hitratunnelen har vært totalt oversett

Per Ervik 

Meninger

Anf. tunnelrenovering og beredskapsanvar i Frøyatunnelen og Hitratunnelen.

Jeg støtter leserinnlegget til Arild Johansen i Frøya PP fullt ut. Beredskapen for både Frøya- og Hitratunnelen har vært totalt oversett av både stat og fylke som veieier siden tunnelene ble åpnet ut til øyene Hitra og Frøya.Vi har et fergeleie som er i beredskap på Jøsnøya, men hva hjelper det når vi ikke har operative fergeleier på fastlandsiden bortsett fra Valset i Agedenes. Nå må vi få satt beredskapen i fokus samtidig med tunneloppgraderingen både for Frøya- og Hitratunnelen. Håper vegdiriktør Eva Solvi merker seg dette hintet når vi treffes på Frøya 20. august for å diskutere tunneloppgraderingene.

Det er viktige at vi kommer oss til fastlandet både fra Frøya og Hitra hvis tunnelene blir stengt timer, uker, måneder frem i tid. Derfor må det bli en permanent ordning med operative beredskapfergeleier fra Frøya - Hitra og en permanent fergeforbindindelse Hitra - Kjørsvikbugen (Aure).


Per Ervik

PP Hitra